Ri

#271Lombre

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#268Cascoon

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#266Silcoon

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#265Wurmple

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#263Zigzagoon

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#238Smoochum

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#186Politoed

  • Ri 
Mẫu chưa được cập nhật

#689Barbaracle

  • Ri 
Barbaracle 01 Tải xuống Cao: 26.0 cm Rộng: 26.4 cm Sâu: 13.6 cm Số trang: 7 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#809Melmetal

  • Ri 
Melmetal 01 Tải xuống Cao: 19.9 cm Rộng: 33.6 cm Sâu: 25.8 cm Số trang: 12 Độ khó: 5/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật