Download Anime TV Series Phần 16

 
  Tập Download Xem Online
Tập 771
アララギ研究所!新たなる旅立ち!!
Phòng thí nghiệm của giáo sư Araragi! Hành trình mới bắt đầu!!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 772
トモダチ…その名はN!
Một người bạn… Tên anh ấy là N!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 773
新ジムリーダー・チェレン!
Vị chủ hội quán mới – Cheren!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 774
アクロマVSハンサム!プラズマ団の陰謀!!
Achroma VS Handsome! Mưu đồ của đội Plasma!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 775
霧のサンギ牧場!デンリュウのあかり!!
Nông trại Sangi trong sương mù! Ánh sáng của Denryu!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 776
N再び!ウォーグル救出作戦!!
Gặp lại N! Chiến lược giải cứu Warrgle!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 777
急げ!ポケモン湾岸救助隊!!
Khẩn cấp! Đội cứu trợ Pokemon ven biển!!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 778
燃えよリザードン!VSカイリュー!!
Lizardon bùng cháy! Đấu với Kairyu!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 779
プラズマ団の野望!操られたポケモンたち!!
Tham vọng của đội Plasma! Những Pokemon bị điều khiển!!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 780
Nの秘密…霧の彼方に!
Bí mật của N… Bên kia làn sương mù!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 781
ロケット団VSプラズマ団!ニャースとアクロマ!!
Đội Hỏa Tiễn đấu với đội Plasma! Nyasu và Achroma!!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 782
白の遺跡!サトシ対N!!
Di tích trắng! Satoshi đấu với N!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 783
プラスマ団襲撃!復活の儀式!!
Đội Plasma tấn công! Nghi lễ phục hoạt!!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)
Tập 784
レシラム対N!理想と真実の彼方へ!!
Reshiram đấu với N! Bên kia lý tưởng và chân lý!

Thuyết minh và phụ đề bởi Yumei
Thuyết minh
GG Drive – Fshare
Phụ đề
GG Drive – 
Server 1 (TM)
Server 2 (TM)
Server 3 (PĐ)