Download Anime TV Series Phần 23

                                                                                                                      

 
  Tập Download Xem Online
Tập 1005
出動!僕らのウルトラガーディアンズ!!
Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra!
Phát sóng ở Nhật ngày 08/02/2018
Thuyết minh HD 720p
GG Drive – Fshare
Thuyết minh HD 1080p
GG Drive – Fshare

Phụ đề HD 720p
GG Drive – Fshare
Phụ đề HD 1080p
GG Drive – Fshare

Server 1 (Thuyết minh)

Server 2 (Phụ đề)

Tập 1006
悪のニャースはアローラニャース!?
Nyasu tà ác là Alola Nyasu!?
Phát sóng ở Nhật ngày 15/02/2018
   
Tập 1007
燃え上がれニャビー!打倒ガオガエン!!
Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen!
Phát sóng ở Nhật ngày 22/02/2018
   
Tập 1008
サトシとナゲツケサル!友情のタッチダウン!!
Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!!
Phát sóng ở Nhật ngày 01/03/2018
   
Tập 1009
イリマとイーブイまイリマす!!
Ilima và Ibui!
Phát sóng ở Nhật ngày 08/03/2018