Download Pokemon Game

Lưu ý: Tất cả các game ở đây đều là bản tiếng Anh do Pokemonviet.com sưu tầm và upload lại. Những game chưa có giả lập sẽ không được upload. Game chơi được hay không, mượt hay chậm còn tùy thuộc vào cấu hình máy tính hoặc điện thoại của bạn.

Các bản game chính thống

 Hình ảnh Game
Pokémon Red

Năm sản xuất: 1996
Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Blue

Năm sản xuất: 1996
Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Yellow

Năm sản xuất: 1998
Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Gold

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Silver

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Crystal

Năm sản xuất: 2000
Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Ruby

Năm sản xuất: 2002
Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Sapphire

Năm sản xuất: 2002
Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Emerald

Năm sản xuất: 2004
Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Fire Red

Năm sản xuất: 2004
Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Leaf Green

Năm sản xuất: 2004
Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Diamond

Năm sản xuất: 2006
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Pearl

Năm sản xuất: 2006
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Platinum

Năm sản xuất: 2008
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Heart Gold

Năm sản xuất: 2009
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Soul Silver

Năm sản xuất: 2009
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Black

Năm sản xuất: 2010
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon White

Năm sản xuất: 2010
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Black 2

Năm sản xuất: 2012
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon White 2

Năm sản xuất: 2012
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz

 

Các game ngoại truyện

 Hình ảnh Game
Pokémon Stadium

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Stadium 2

Năm sản xuất: 2000
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Battle Revolution

Năm sản xuất: 2006
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Colosseum

Năm sản xuất: 2003
Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập trên PC: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon XD: Gale of Darkness

Năm sản xuất: 2005
Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập trên PC: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Box: Ruby & Sapphire

Năm sản xuất: 2003
Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game:
Fshare Mega.nz
My Pokémon Ranch

Năm sản xuất: 2008
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Hey You, Pikachu!

Năm sản xuất: 1998
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Channel

Năm sản xuất: 2003
Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
PokéPark Wii: Pikachu’s Adventure

Năm sản xuất: 2009
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game:
Fshare Mega.nz
PokéPark 2: Wonders Beyond

Năm sản xuất: 2012
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team

Năm sản xuất: 2005
Hệ máy: Gameboy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team

Năm sản xuất: 2005
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time

Năm sản xuất: 2007
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness

Năm sản xuất: 2007
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky

Năm sản xuất: 2009
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger

Năm sản xuất: 2006
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger: Shadow of Almia

Năm sản xuất: 2008
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger: Guardian Signs

Năm sản xuất: 2010
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Pinball

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire

Năm sản xuất: 2003
Hệ máy: Gameboy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Puzzle League

Năm sản xuất: 2000
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Puzzle Challenge

Năm sản xuất: 2000
Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Trading Card Game

Năm sản xuất: 1998
Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Card GB2 Here Comes Team GR!

Năm sản xuất: 2001
Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance
Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator
Download game: Fshare Mega.nz
Super Smash Bros.

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game:
Fshare Mega.nz
Super Smash Bros. Melee

Năm sản xuất: 2001
Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Super Smash Bros. Brawl

Năm sản xuất: 2008
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Rumble

Năm sản xuất: 2005
Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64
Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Trozei!

Năm sản xuất: 2014
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Pokémon Snap

Năm sản xuất: 1999
Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64
Download giả lập trên Android: N64oid
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Dash

Năm sản xuất: 2004
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz
Learn With Pokémon Typing Adventure

Năm sản xuất: 2011
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Conquest

Năm sản xuất: 2012
Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64
Download giả lập trên Android: DraStic
Download game:
Fshare Mega.nz