Download Pokemon Manga Special

  • admin 

Lưu ý: Pokemonviet chỉ sưu tầm truyện Pokemon Special và upload lại từ các nhóm dịch khác, dành cho các bạn không có điều kiện mua truyện gốc. Để theo dõi các chương mới nhất hãy truy cập vào fanpage của các nhóm dịch. Và đừng quên ủng hộ truyện gốc do NXB Kim Đồng phát hành nếu có điều kiện.

Tập 01 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 02 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 03 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 04 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 05 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 06 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 07 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 08 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 09 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 10 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 11 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 12 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 13 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 14 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 15 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 16 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 17 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 18 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 19 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 20 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 21 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 22 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 23 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 24 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 25 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 26 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 27 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 28 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 29 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 30 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 31 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 32 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 33 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 34 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 35 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 36 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 37 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 38 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 39 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 40 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 41 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 42 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 43 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 44 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 45 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 46 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 47 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 48 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 49 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 50 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 51 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Tập 52 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Phần XY
XY Tập 01 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
XY Tập 02 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
XY Tập 03 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
XY Tập 04 Download: Fshare Mega.nz Xem Online
Phần Omega Ruby & Alpha Sapphire
ORAS Tập 01 Download: Fshare Mega.nz Xem Online