Download Pokemon Manga Special

Lưu ý: Pokemonviet chỉ sưu tầm truyện Pokemon Special và upload lại từ các nhóm dịch khác, dành cho các bạn không có điều kiện mua truyện gốc. Để theo dõi các chương mới nhất hãy truy cập vào fanpage của các nhóm dịch. Và đừng quên ủng hộ truyện gốc do NXB Kim Đồng phát hành nếu có điều kiện.

Tập 01
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 02
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 03
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 04
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 05
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 06
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 07
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 08
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 09
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 10
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 11
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 12
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 13
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 14
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 15
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 16
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 17
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 18
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 19
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 20
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 21
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 22
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 23
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 24
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 25
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 26
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 27
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 28
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 29
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 30
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 31
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 32
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 33
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 34
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 35
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 36
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 37
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 38
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 39
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 40
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 41
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 42
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 43
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 44
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 45
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 46
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 47
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 48
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 49
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 50
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 51
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
Tập 52
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online

Phần XY

XY Tập 01
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
XY Tập 02
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
XY Tập 03
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online
XY Tập 04
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online

Phần Omega Ruby & Alpha Sapphire

ORAS Tập 01
Download: Fshare Mega.nz
Xem Online