Pokemon Move – Pound

 

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
はたく Strike Phách đả
Hệ:   PP: 35 (tối đa 56) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Không có
Mô tả: Tấn công đối thủ và gây sát thương

 

Game

Khả năng học

Tăng level

STT Pokemon Hệ Gen
          I                     II                     III                    IV                     V                     VI                    VII        
035 1 1 1 1 1 1 1
039 9 9 9 9 9 7
5
5
088 1 1 1 1 1 1 1
088 Grimer             1
089 1 1 1 1 1 1 1
089 Muk             1
096 1 1 1 1 1 1 1
097 1 1 1 1 1 1 1
113 1 1 1 1 1 1 1
124 1 1 1 1 1 1 1
151 1 1 1 1 1 1 1
173   1 1 1 1 1 1
174   9 9 9 9 9
5
5
192   1 1 1 1 1 1
238   1 1 1 1 1 1
242   1 1 1 1 1 1
252     1 1 1 1 1
253     1 1 1 1 1
254     1 1 1 1 1
274 http://pokemonviet.com/spm/39.gif     1 1 1 1 1
275     1        
293     1 1 1 1 1
294     1 1 1 1 1
295     1 1 1 1 1
316     1 1 1 1 1
317     1 1 1 1 1
393       1 1 1 1
427       1 1 1 1
428       1 1 1 1
440       1 1 1 1
456       1 1 1 1
457       1 1 1 1
531         1 1 1
532         1 1 1
533         1 1 1
534         1 1 1
568         1 1 1
569         1 1 1
572         1 1 1
574         1 1 1
575         1 1 1
576         1 1 1
594         1 1 1
619         1 1 1
620         1 1 1
622 ghost.png (32×14)         1 1 1
623 ghost.png (32×14)         1 1 1
656           1 1
657           1 1
658           1 1
694 electric.png (32×14)           1 1
728             1
729             1
730             1
741 fire.png (32×14)flying.png (32×14)             1
758 fire.png (32×14)             1
793 rock.png (32×14)             1


Anime

Hình trong anime