Pokemon Move – Pound

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
はたく Strike Phách đả
Hệ:   PP: 35 (tối đa 56) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Không có
Mô tả: Tấn công đối thủ và gây sát thương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Game

Khả năng học

Tăng level

STT Pokémon Hệ Level
I II III IV V VI VII
035 Clefairy Clefairy
FairyIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
039 Jigglypuff Jigglypuff
NormalIC Big.png
FairyIC Big.png
9 9 9 9 9 7XY
5ORAS
5
088 Grimer Grimer
PoisonIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
088 Grimer Grimer
Hinh dạng Alola
PoisonIC Big.png
DarkIC Big.png
            1
089 Muk Muk
PoisonIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
089 Muk Muk
Hinh dạng Alola
PoisonIC Big.png
DarkIC Big.png
            1
096 Drowzee Drowzee
PsychicIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
097 Hypno Hypno
PsychicIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
113 Chansey Chansey
NormalIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
124 Jynx Jynx
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
1 1 1 1 1 1 1
151 Mew Mew
PsychicIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
173 Cleffa Cleffa
FairyIC Big.png   1 1 1 1 1 1
174 Igglybuff Igglybuff
NormalIC Big.png
FairyIC Big.png
  9 9 9 9 9XY
5ORAS
5
192 Sunflora Sunflora
GrassIC Big.png   1 1 1 1 1 1
238 Smoochum Smoochum
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
  1 1 1 1 1 1
242 Blissey Blissey
NormalIC Big.png   1 1 1 1 1 1
252 Treecko Treecko
GrassIC Big.png     1 1 1 1 1
253 Grovyle Grovyle
GrassIC Big.png     1 1 1 1 1
254 Sceptile Sceptile
GrassIC Big.png     1 1 1 1 1
274 Nuzleaf Nuzleaf
GrassIC Big.png
DarkIC Big.png
    1 1 1 1 1
275 Shiftry Shiftry
GrassIC Big.png
DarkIC Big.png
    1        
293 Whismur Whismur
NormalIC Big.png     1 1 1 1 1
294 Loudred Loudred
NormalIC Big.png     1 1 1 1 1
295 Exploud Exploud
NormalIC Big.png     1 1 1 1 1
316 Gulpin Gulpin
PoisonIC Big.png     1 1 1 1 1
317 Swalot Swalot
PoisonIC Big.png     1 1 1 1 1
393 Piplup Piplup
WaterIC Big.png       1 1 1 1
427 Buneary Buneary
NormalIC Big.png       1 1 1 1
428 Lopunny Lopunny
NormalIC Big.png       1 1 1 1
440 Happiny Happiny
NormalIC Big.png       1 1 1 1
456 Finneon Finneon
WaterIC Big.png       1 1 1 1
457 Lumineon Lumineon
WaterIC Big.png       1 1 1 1
531 Audino Audino
NormalIC Big.png         1 1 1
532 Timburr Timburr
FightingIC Big.png         1 1 1
533 Gurdurr Gurdurr
FightingIC Big.png         1 1 1
534 Conkeldurr Conkeldurr
FightingIC Big.png         1 1 1
568 Trubbish Trubbish
PoisonIC Big.png         1 1 1
569 Garbodor Garbodor
PoisonIC Big.png         1 1 1
572 Minccino Minccino
NormalIC Big.png         1 1 1
574 Gothita Gothita
PsychicIC Big.png         1 1 1
575 Gothorita Gothorita
PsychicIC Big.png         1 1 1
576 Gothitelle Gothitelle
PsychicIC Big.png         1 1 1
594 Alomomola Alomomola
WaterIC Big.png         1 1 1
619 Mienfoo Mienfoo
FightingIC Big.png         1 1 1
620 Mienshao Mienshao
FightingIC Big.png         1 1 1
622 Golett Golett
GroundIC Big.png
GhostIC Big.png
        1 1 1
623 Golurk Golurk
GroundIC Big.png
GhostIC Big.png
        1 1 1
656 Froakie Froakie
WaterIC Big.png           1 1
657 Frogadier Frogadier
WaterIC Big.png           1 1
658 Greninja Greninja
WaterIC Big.png
DarkIC Big.png
          1 1
694 Helioptile Helioptile
ElectricIC Big.png
NormalIC Big.png
          1 1
728 Popplio Popplio
WaterIC Big.png             1
729 Brionne Brionne
WaterIC Big.png             1
730 Primarina Primarina
WaterIC Big.png
FairyIC Big.png
            1
741 Oricorio Oricorio
FireIC Big.png
FlyingIC Big.png
            1
758 Salazzle Salazzle
PoisonIC Big.png
FireIC Big.png
            1
793 Nihilego Nihilego
RockIC Big.png
PoisonIC Big.png
            1


Anime

Hình trong anime