Pokemon Move – Double Slap

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
おうふくビンタ Round Trip Slap Liên Hoàn Tát
Hệ: PP: 10 (max 16) Power: 15
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn tát 2 lần, 33,3% tát 3 lần, 16,7% tát 4 lần, 16,7% tát 5 lần
Mô tả: Mục tiêu sẽ bị tát liên tục, trước và sau, từ 2 đến 5 lần

Game

Khả Năng Học

Lên cấp

STT Pokémon Hệ Gen
          I                     II                    III                     IV                     V                     VI                       VII          
035 Clefairy Clefairy
fairy.png (32×14) 18 13 13 13 10 10 10
036 Clefable Clefable
fairy.png (32×14) 1 1 1 1 1 1 1
039 Jigglypuff Jigglypuff
normal.png (32×14)fairy.png (32×14) 24 24 24 24 25 25
18
17
040 Wigglytuff Wigglytuff
normal.png (32×14)fairy.png (32×14) 1 24 24 24 1 1 1
060 Poliwag Poliwag
water.png (32×14) 25 19 19 19 15 15 15
061 Poliwhirl Poliwhirl
water.png (32×14) 26 19 19 19 15 15 15
062 Poliwrath Poliwrath
water.png (32×14)fight.png (32×14) 1 19 19 19 1 1 1
113 Chansey Chansey
normal.png (32×14) 1
12
17 17 17 12 12 12
122 Mr. Mime Mr. Mime
psychic.png (32×14)fairy.png (32×14) 31 21 17
15
15 15
11
11 11
124 Jynx Jynx
ice.png (32×14)psychic.png (32×14) 23 21 21 21 15 15 15
186 Politoed Politoed
water.png (32×14)   19 19 19 1 1 1
242 Blissey Blissey
normal.png (32×14)   13 13 13 12 12 12
300 Skitty Skitty
normal.png (32×14)     15 15 15 15
16
16
301 Delcatty Delcatty
normal.png (32×14)     1 1 1 1 1
439 Mime Jr. Mime Jr.
psychic.png (32×14)fairy.png (32×14)       15 15
11
11 11
531 http://pokemonviet.com/spm/35.gif Audino
normal.png (32×14)         10 10
17
17
568 Trubbish Trubbish
poison.png (32×14)         14 14 14
569 Garbodor Garbodor
poison.png (32×14)         14 14 14
572 Minccino Minccino
normal.png (32×14)         13 13 13
574 Gothita Gothita
psychic.png (32×14)         14 14 14
575 Gothorita Gothorita
psychic.png (32×14)         14 14 14
576 Gothitelle Gothitelle
psychic.png (32×14)         14 14 14
594 Alomomola Alomomola
water.png (32×14)         13 13 13
619 Mienfoo Mienfoo
fight.png (32×14)         17 17 17
620 Mienshao Mienshao
fight.png (32×14)         17 17 17
659 Bunnelby Bunnelby
normal.png (32×14)           10 10
660 Diggersby Diggersby
normal.png (32×14)ground.png (32×14)             13
728 Popplio Popplio
water.png (32×14)             29
729 Brionne Brionne
water.png (32×14)             33
730 Primarina Primarina
water.png (32×14)fairy.png (32×14)             33
741 Oricorio Oricorio
fire.png (32×14)flying.png (32×14)             23
757 Salandit Salandit
poison.png (32×14)fire.png (32×14)             21
758 Salazzle Salazzle
poison.png (32×14)fire.png (32×14)             21
762 Steenee Steenee
grass.png (32×14)             1, TH
763 Tsareena Tsareena
grass.png (32×14)             1

 

 

 

 

 

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Gen
          II                     III                     IV                     V                      VI                      VII           
172 http://pokemonviet.com/spm/35.gif Pichu
electric.png (32×14)
190 Aipom Aipom
normal.png (32×14)
418 Buizel Buizel
water.png (32×14)    

 

 

 

 

 

Trong sự kiện

STT Pokémon Hệ               Sự kiện               
108 Lickitung
normal.png (32×14) Gotta Catch ‘Em All

 

Anime

Hình trong anime