Pokemon Move – Double Slap

Double Slap VI.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
おうふくビンタ Round Trip Slap Liên Hoàn Tát
Hệ: PP: 10 (max 16) Power: 15
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn tát 2 lần, 33,3% tát 3 lần, 16,7% tát 4 lần, 16,7% tát 5 lần
Mô tả: Mục tiêu sẽ bị tát liên tục, trước và sau, từ 2 đến 5 lần

Game

Khả Năng Học

Tăng level

STT Pokémon Hệ Level
I II III IV V VI VII
035 Clefairy Clefairy
FairyIC Big.png 18 13 13 13 10 10 10
036 Clefable Clefable
FairyIC Big.png 1 1 1 1 1 1 1
039 Jigglypuff Jigglypuff
NormalIC Big.png
FairyIC Big.png
24 24 24 24 25 25XY
18ORAS
17
040 Wigglytuff Wigglytuff
NormalIC Big.png
FairyIC Big.png
1 24 24 24 1 1 1
060 Poliwag Poliwag
WaterIC Big.png 25 19 19 19 15 15 15
061 Poliwhirl Poliwhirl
WaterIC Big.png 26 19 19 19 15 15 15
062 Poliwrath Poliwrath
WaterIC Big.png
FightingIC Big.png
1 19 19 19 1 1 1
113 Chansey Chansey
NormalIC Big.png 1RGB
12Y
17 17 17 12 12 12
122 Mr. Mime Mr. Mime
PsychicIC Big.png
FairyIC Big.png
31 21 17RSE
15FRLG
15 15BW
11B2W2
11 11
124 Jynx Jynx
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
23 21 21 21 15 15 15
186 Politoed Politoed
WaterIC Big.png   19 19 19 1 1 1
242 Blissey Blissey
NormalIC Big.png   13 13 13 12 12 12
300 Skitty Skitty
NormalIC Big.png     15 15 15 15XY
16ORAS
16
301 Delcatty Delcatty
NormalIC Big.png     1 1 1 1 1
439 Mime Jr. Mime Jr.
PsychicIC Big.png
FairyIC Big.png
      15 15BW
11B2W2
11 11
531 Audino Audino
NormalIC Big.png         10 10XY
17ORAS
17
568 Trubbish Trubbish
PoisonIC Big.png         14 14 14
569 Garbodor Garbodor
PoisonIC Big.png         14 14 14
572 Minccino Minccino
NormalIC Big.png         13 13 13
574 Gothita Gothita
PsychicIC Big.png         14 14 14
575 Gothorita Gothorita
PsychicIC Big.png         14 14 14
576 Gothitelle Gothitelle
PsychicIC Big.png         14 14 14
594 Alomomola Alomomola
WaterIC Big.png         13 13 13
619 Mienfoo Mienfoo
FightingIC Big.png         17 17 17
620 Mienshao Mienshao
FightingIC Big.png         17 17 17
659 Bunnelby Bunnelby
NormalIC Big.png           10 10
660 Diggersby Diggersby
NormalIC Big.png
GroundIC Big.png
            13
728 Popplio Popplio
WaterIC Big.png             29
729 Brionne Brionne
WaterIC Big.png             33
730 Primarina Primarina
WaterIC Big.png
FairyIC Big.png
            33
741 Oricorio Oricorio
FireIC Big.png
FlyingIC Big.png
            23
757 Salandit Salandit
PoisonIC Big.png
FireIC Big.png
            21
758 Salazzle Salazzle
PoisonIC Big.png
FireIC Big.png
            21
762 Steenee Steenee
GrassIC Big.png             1, Tiến hóa
763 Tsareena Tsareena
GrassIC Big.png             1

 

 

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Nhóm trứng bố mẹ Khả năng
II III IV V VI VII
172 Pichu Pichu
ElectricIC Big.png Field Fairy
190 Aipom Aipom
NormalIC Big.png Field
418 Buizel Buizel
WaterIC Big.png Water 1 Field    

Anime

Hình trong anime
Clefairy leader DoubleSlap.png May Skitty DoubleSlap.png Nurse Joy Chansey DoubleSlap.png Katharine Gothita DoubleSlap.png