Pokemon Move – Pay Day

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
ネコにこばん Coin for a Cat  Tiền Của Mèo
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Nếu Pokemon sử dụng tiến hóa trong lúc chiến đấu, số lượng tiền sẽ được tính dựa trên level mới chứ không phải level lúc sử dụng
Mô tả: Lượng tiền sẽ được ném thẳng vào mục tiêu và gây sát thương trực tiếp. Khi kết thúc trận đấu, sẽ thu được số tiền đó

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
17 20 20Ruby and Sapphire và Emerald;18FireRed and LeafGreen 30 30 30
17 20 20Ruby and Sapphire và Emerald;18FireRed and LeafGreen      

Anime

Hình trong anime
Black Arachnid Meowth Pay Day.png