Pokemon Move – Accelerock

SM Prerelease Accelerock.png Tên tiếng Anh Tên Việt hóa
Accelerock Đá tốc độ cao
Hệ:   PP: 20 (max 32) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Được ưu tiên đánh trước (+1)
Mô tả: Pokemon ra đòn sẽ phá tan mục tiêu ở tốc độ cao. Đòn này luôn được ưu tiên đánh trước.

 

 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
VII
Lycanroc Lycanroc Level-up to learn