Pokemon Move – Mega Punch

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
メガトンパンチ Megaton Punch Cú Đấm Triệu Cân
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: 80
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: Chiêu thức không có hiệu ứng phụ
Mô tả: Đối tượng sẽ bị đấm trực diện bởi cú đấm cực mạnh

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
48 38 38 41 46 46
36 25 25 19 25 25
20 20 20 20 10 20
1Diamond and Pearl
21 21
21 21

Anime

Hình trong anime
Roman Snorlax Mega Punch.png Luke Golett Mega Punch.png Lt Surge Raichu Mega Punch.png James Aggron Mega Punch.png