Pokemon Move – Mega Punch

Mega Punch.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
メガトンパンチ Megaton Punch Cú Đấm Triệu Cân
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: 80
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Chiêu thức không có hiệu ứng phụ
Mô tả: Đối tượng sẽ bị đấm trực diện bởi cú đấm cực mạnh

Game

Khả Năng Học

Tăng level

STT Pokémon Hệ Level
I II III IV V VI VII
107 Hitmonchan Hitmonchan
FightingIC Big.png 48 38 38 41 46 46 46
115 Kangaskhan Kangaskhan
NormalIC Big.png 36 25 25 19 25 25 25
151 Mew Mew
PsychicIC Big.png 20 20 20 20 10 10 10
486 Regigigas Regigigas
NormalIC Big.png       1DP      
622 Golett Golett
GroundIC Big.png
GhostIC Big.png
        21 21 25
623 Golurk Golurk
GroundIC Big.png
GhostIC Big.png
        21 21 25
794 Buzzwole Buzzwole
BugIC Big.png
FightingIC Big.png
            37

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Nhóm trưng bố mẹ Egg Move
II III IV V VI VII
074 Geodude Geodude
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
Mineral
240 Magby Magby
FireIC Big.png Human-Like

Từ TM

STT Pokémon Types Machine
I
TM01
II
III
IV
V
VI
VII
004 Charmander Charmander
FireIC Big.png            
005 Charmeleon Charmeleon
FireIC Big.png            
006 Charizard Charizard
FireIC Big.png
FlyingIC Big.png
           
007 Squirtle Squirtle
WaterIC Big.png            
008 Wartortle Wartortle
WaterIC Big.png            
009 Blastoise Blastoise
WaterIC Big.png            
025 Pikachu Pikachu
ElectricIC Big.png            
026 Raichu Raichu
ElectricIC Big.png            
031 Nidoqueen Nidoqueen
PoisonIC Big.png
GroundIC Big.png
           
034 Nidoking Nidoking
PoisonIC Big.png
GroundIC Big.png
           
035 Clefairy Clefairy
NormalIC Big.png            
036 Clefable Clefable
NormalIC Big.png            
039 Jigglypuff Jigglypuff
NormalIC Big.png            
040 Wigglytuff Wigglytuff
NormalIC Big.png            
054 Psyduck Psyduck
WaterIC Big.png            
055 Golduck Golduck
WaterIC Big.png            
056 Mankey Mankey
FightingIC Big.png            
057 Primeape Primeape
FightingIC Big.png            
061 Poliwhirl Poliwhirl
WaterIC Big.png            
062 Poliwrath Poliwrath
WaterIC Big.png
FightingIC Big.png
           
063 Abra Abra
PsychicIC Big.png            
064 Kadabra Kadabra
PsychicIC Big.png            
065 Alakazam Alakazam
PsychicIC Big.png            
066 Machop Machop
FightingIC Big.png            
067 Machoke Machoke
FightingIC Big.png            
068 Machamp Machamp
FightingIC Big.png            
074 Geodude Geodude
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
           
075 Graveler Graveler
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
           
076 Golem Golem
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
           
080 Slowbro Slowbro
WaterIC Big.png
PsychicIC Big.png
           
094 Gengar Gengar
GhostIC Big.png
PoisonIC Big.png
           
096 Drowzee Drowzee
PsychicIC Big.png            
097 Hypno Hypno
PsychicIC Big.png            
104 Cubone Cubone
GroundIC Big.png            
105 Marowak Marowak
GroundIC Big.png            
106 Hitmonlee Hitmonlee
FightingIC Big.png            
107 Hitmonchan Hitmonchan
FightingIC Big.png            
108 Lickitung Lickitung
NormalIC Big.png            
112 Rhydon Rhydon
GroundIC Big.png
RockIC Big.png
           
113 Chansey Chansey
NormalIC Big.png            
115 Kangaskhan Kangaskhan
NormalIC Big.png            
122 Mr. Mime Mr. Mime
PsychicIC Big.png            
124 Jynx Jynx
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
           
125 Electabuzz Electabuzz
ElectricIC Big.png            
126 Magmar Magmar
FireIC Big.png            
143 Snorlax Snorlax
NormalIC Big.png            
150 Mewtwo Mewtwo
PsychicIC Big.png            
151 Mew Mew
PsychicIC Big.png          

Từ Move Tutor

# Pokémon Types Game
FRLG E
004 Charmander Charmander
FireIC Big.png
005 Charmeleon Charmeleon
FireIC Big.png
006 Charizard Charizard
FireIC Big.png
FlyingIC Big.png
007 Squirtle Squirtle
WaterIC Big.png
008 Wartortle Wartortle
WaterIC Big.png
009 Blastoise Blastoise
WaterIC Big.png
025 Pikachu Pikachu
ElectricIC Big.png
026 Raichu Raichu
ElectricIC Big.png
031 Nidoqueen Nidoqueen
PoisonIC Big.png
GroundIC Big.png
034 Nidoking Nidoking
PoisonIC Big.png
GroundIC Big.png
035 Clefairy Clefairy
NormalIC Big.png
036 Clefable Clefable
NormalIC Big.png
039 Jigglypuff Jigglypuff
NormalIC Big.png
040 Wigglytuff Wigglytuff
NormalIC Big.png
054 Psyduck Psyduck
WaterIC Big.png
055 Golduck Golduck
WaterIC Big.png
056 Mankey Mankey
FightingIC Big.png
057 Primeape Primeape
FightingIC Big.png
061 Poliwhirl Poliwhirl
WaterIC Big.png
062 Poliwrath Poliwrath
WaterIC Big.png
FightingIC Big.png
063 Abra Abra
PsychicIC Big.png
064 Kadabra Kadabra
PsychicIC Big.png
065 Alakazam Alakazam
PsychicIC Big.png
066 Machop Machop
FightingIC Big.png
067 Machoke Machoke
FightingIC Big.png
068 Machamp Machamp
FightingIC Big.png
074 Geodude Geodude
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
075 Graveler Graveler
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
076 Golem Golem
RockIC Big.png
GroundIC Big.png
080 Slowbro Slowbro
WaterIC Big.png
PsychicIC Big.png
094 Gengar Gengar
GhostIC Big.png
PoisonIC Big.png
096 Drowzee Drowzee
PsychicIC Big.png
097 Hypno Hypno
PsychicIC Big.png
104 Cubone Cubone
GroundIC Big.png
105 Marowak Marowak
GroundIC Big.png
106 Hitmonlee Hitmonlee
FightingIC Big.png
107 Hitmonchan Hitmonchan
FightingIC Big.png
108 Lickitung Lickitung
NormalIC Big.png
112 Rhydon Rhydon
GroundIC Big.png
RockIC Big.png
113 Chansey Chansey
NormalIC Big.png
115 Kangaskhan Kangaskhan
NormalIC Big.png
122 Mr. Mime Mr. Mime
PsychicIC Big.png
124 Jynx Jynx
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
125 Electabuzz Electabuzz
ElectricIC Big.png
126 Magmar Magmar
FireIC Big.png
143 Snorlax Snorlax
NormalIC Big.png
150 Mewtwo Mewtwo
PsychicIC Big.png
151 Mew Mew
PsychicIC Big.png
157 Typhlosion Typhlosion
FireIC Big.png
158 Totodile Totodile
WaterIC Big.png
159 Croconaw Croconaw
WaterIC Big.png
160 Feraligatr Feraligatr
WaterIC Big.png
165 Ledyba Ledyba
BugIC Big.png
FlyingIC Big.png
166 Ledian Ledian
BugIC Big.png
FlyingIC Big.png
172 Pichu Pichu
ElectricIC Big.png
173 Cleffa Cleffa
NormalIC Big.png
174 Igglybuff Igglybuff
NormalIC Big.png
175 Togepi Togepi
NormalIC Big.png
176 Togetic Togetic
NormalIC Big.png
FlyingIC Big.png
180 Flaaffy Flaaffy
ElectricIC Big.png
181 Ampharos Ampharos
ElectricIC Big.png
183 Marill Marill
WaterIC Big.png
184 Azumarill Azumarill
WaterIC Big.png
185 Sudowoodo Sudowoodo
RockIC Big.png
186 Politoed Politoed
WaterIC Big.png
190 Aipom Aipom
NormalIC Big.png
195 Quagsire Quagsire
WaterIC Big.png
GroundIC Big.png
199 Slowking Slowking
WaterIC Big.png
PsychicIC Big.png
209 Snubbull Snubbull
NormalIC Big.png
210 Granbull Granbull
NormalIC Big.png
216 Teddiursa Teddiursa
NormalIC Big.png
217 Ursaring Ursaring
NormalIC Big.png
225 Delibird Delibird
IceIC Big.png
FlyingIC Big.png
238 Smoochum Smoochum
IceIC Big.png
PsychicIC Big.png
239 Elekid Elekid
ElectricIC Big.png
240 Magby Magby
FireIC Big.png
241 Miltank Miltank
NormalIC Big.png
242 Blissey Blissey
NormalIC Big.png
248 Tyranitar Tyranitar
RockIC Big.png
DarkIC Big.png
252 Treecko Treecko
GrassIC Big.png
253 Grovyle Grovyle
GrassIC Big.png
254 Sceptile Sceptile
GrassIC Big.png
255 Torchic Torchic
FireIC Big.png
256 Combusken Combusken
FireIC Big.png
FightingIC Big.png
257 Blaziken Blaziken
FireIC Big.png
FightingIC Big.png
259 Marshtomp Marshtomp
WaterIC Big.png
GroundIC Big.png
260 Swampert Swampert
WaterIC Big.png
GroundIC Big.png
272 Ludicolo Ludicolo
WaterIC Big.png
GrassIC Big.png
286 Breloom Breloom
GrassIC Big.png
FightingIC Big.png
287 Slakoth Slakoth
NormalIC Big.png
288 Vigoroth Vigoroth
NormalIC Big.png
289 Slaking Slaking
NormalIC Big.png
293 Whismur Whismur
NormalIC Big.png
294 Loudred Loudred
NormalIC Big.png
295 Exploud Exploud
NormalIC Big.png
296 Makuhita Makuhita
FightingIC Big.png
297 Hariyama Hariyama
FightingIC Big.png
302 Sableye Sableye
DarkIC Big.png
GhostIC Big.png
303 Mawile Mawile
SteelIC Big.png
306 Aggron Aggron
SteelIC Big.png
RockIC Big.png
307 Meditite Meditite
FightingIC Big.png
PsychicIC Big.png
308 Medicham Medicham
FightingIC Big.png
PsychicIC Big.png
311 Plusle Plusle
ElectricIC Big.png
312 Minun Minun
ElectricIC Big.png
313 Volbeat Volbeat
BugIC Big.png
314 Illumise Illumise
BugIC Big.png
326 Grumpig Grumpig
PsychicIC Big.png
327 Spinda Spinda
NormalIC Big.png
331 Cacnea Cacnea
GrassIC Big.png
332 Cacturne Cacturne
GrassIC Big.png
DarkIC Big.png
335 Zangoose Zangoose
NormalIC Big.png
352 Kecleon Kecleon
NormalIC Big.png
356 Dusclops Dusclops
GhostIC Big.png
377 Regirock Regirock
RockIC Big.png
378 Regice Regice
IceIC Big.png
379 Registeel Registeel
SteelIC Big.png
383 Groudon Groudon
GroundIC Big.png
386 Deoxys Deoxys
Attack Forme
PsychicIC Big.png  
386 Deoxys Deoxys
Defense Forme
PsychicIC Big.png

Anime

Hình trong anime
Roman Snorlax Mega Punch.png Luke Golett Mega Punch.png Lt Surge Raichu Mega Punch.png James Aggron Mega Punch.png