#051 Dugtrio

← Digda Nyarth 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ダグトリオ
Dugtrio
Dugtrio Đực :50.0 %
Cái : 50.0%
Đất 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Chuột Chũi 0.7 m 33.3 kg 6.5%
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Bộ ba đào đất
Tên Anh: Ghép từ Dug (thì quá khứ của dig. đào đất) và trio (bộ ba)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Sand Veil hoặc Arena Trap Sand Force

– Dugtrio thực chất là một đội Diglett sinh ba từ một cơ thể gốc. Chính vì vậy cả ba đầu luôn suy nghĩ giống hệt nhau.
– Cả ba đầu phối hợp để đào đất không ngừng nghỉ. Chúng luôn ở cạnh nhau và gây ra động đất bằng cách đào sâu 60 dặm dưới lòng đất, dưới cả mực nước biển.
– Ba đầu của Dugtrio thò lên thụt xuống lần lượt để làm mềm phần đất xung quanh nó để nó đào dễ dàng hơn.
– Rất mạnh mẽ, Pokémon này có thể đào xuyên tầng đất cứng nhất.
– Không ai biết chúng thích gì dưới lòng đất sâu.
– Khi chiến đấu, Dugtrio đào xuyên lòng đất và tấn công đối phương từ một hướng bất ngờ.

Tiến hóa 

Dugtrio

 

Tags: