#063 Casey

Nyorobon Yungerer 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ケーシィ
Casey
Abra Đực : 75.0%
Cái : 25.0%
Siêu linh 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Siêu Năng Lực 0.9 m 19.5 kg 26.1%
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Tên của Edgar Cayce, một nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ
Tên Anh: Abra là một phần trong các câu chú abracadabra (Úm Ba La Xì Bùa)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Synchronize hoặc Inner Focus Magic Guard

– Sử dụng khả năng đọc ý nghĩ, nó có thể cảm nhận và xác định nếu có kẻ thù hay nguy hiểm ở gần và dùng chiêu Teleport để di chuyển sang nơi khác, kể cả khi nó đang ngủ.
– Casey ngủ 18 tiếng một ngày. Nếu không ngủ đủ giấc thì não nó sẽ quá mệt mỏi đến độ không thể dùng siêu năng lực nữa.
– Pokemon này dùng chiêu Teleport để thay đổi vị trí 1 tiếng 1 lần.
– Khi dùng Teleport liên tục nó tạo ra ảo ảnh giống như nó đang phân thân.

Tiến hóa 

Casey

Mega Foodin

Tags: