#080 Yadoran

← Yadon Coil 

Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
ヤドラン Yadoran Slowbro Đực : 50.0% Cái : 50.0% [simple_tooltip content=’Nước’]Nước [/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Siêu linh’]Siêu linh [/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Cua Ẩn Sĩ 1.6 m 78.5 kg 9.8%
Ý nghĩa tên: Tên Nhật: Ốc Ký Cư Tên Anh:  Ghép của Slow (Chậm chạp) và Bro (Anh trai, huynh)
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip]
Oblivious hoặc Own Tempo Regenerator
– Khi Yadon đi săn mồi, nếu tình cờ được Shellder cắn vào đuôi nó sẽ tiến hóa thành Yadoran. – Nếu Shellder rời Yadoran thì nó sẽ lại trở thành Yadon. – Sống nhàn nhã bên bờ biển. – Shellder thường sẽ không rời vật chủ vì chúng thích chất được tiết ra từ sau đuôi của Yadoran. – Sau khi tiến hóa, Yadoran không bắt mồi bằng đuôi nữa mà sẽ tự bơi đi kiếm ăn.
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip]
[caption id="" align="aligncenter" width="120"] Yadon[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="153"] Yadoran[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="137"] Yadoking[/caption] Mega Yadoran

MEGA YADORAN
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
メガフシギバナ Mega Yadoran Mega Slowbro Đực : 50.0% Cái : 50.0% [simple_tooltip content=’Nước’]Nước [/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Siêu linh’]Siêu linh [/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Cua Ẩn Sĩ 2.0 m 120.0 kg 9.8%
Điều kiện Tiến hóa Mega: Cho  giữ Yadoran [tooltip tiptext=Slowbronite”]Yadorannite[/tooltip]
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip]Shell Armor
– Nhờ siêu tiến hóa, shellder phía sau hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng tiết ra từ đuôi của Mega Yadoran, khiến cho vỏ ốc phát tiển chắc chắn, khổng lồ, bao bọc chú, giống như chiếc áo giáp bằng vỏ ốc. – Mega Yadoran di chuyển bằng cách búng,nảy bằng đuôi hoặc dùng niệm lực.

Tag: