#080 Yadoran

← Yadon Coil 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ヤドラン
Yadoran
Slowbro Đực : 50.0%
Cái : 50.0%
Nước  Siêu linh 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Cua Ẩn Sĩ 1.6 m 78.5 kg 9.8%
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Ốc Ký Cư
Tên Anh:  Ghép của Slow (Chậm chạp) và Bro (Anh trai, huynh)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Oblivious hoặc Own Tempo Regenerator

– Khi Yadon đi săn mồi, nếu tình cờ được Shellder cắn vào đuôi nó sẽ tiến hóa thành Yadoran.
– Nếu Shellder rời Yadoran thì nó sẽ lại trở thành Yadon.
– Sống nhàn nhã bên bờ biển.
– Shellder thường sẽ không rời vật chủ vì chúng thích chất được tiết ra từ sau đuôi của Yadoran.
– Sau khi tiến hóa, Yadoran không bắt mồi bằng đuôi nữa mà sẽ tự bơi đi kiếm ăn.

Tiến hóa 

Yadoran

Mega Yadoran


MEGA YADORAN

Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
メガフシギバナ
Mega Yadoran
Mega Slowbro Đực : 50.0%
Cái : 50.0%
Nước  Siêu linh 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Cua Ẩn Sĩ 2.0 m 120.0 kg 9.8%
Điều kiện Tiến hóa Mega: Cho  giữ Yadoran Yadorannite
Kỹ năngShell Armor

– Nhờ siêu tiến hóa, shellder phía sau hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng tiết ra từ đuôi của Mega Yadoran, khiến cho vỏ ốc phát tiển chắc chắn, khổng lồ, bao bọc chú, giống như chiếc áo giáp bằng vỏ ốc.
– Mega Yadoran di chuyển bằng cách búng,nảy bằng đuôi hoặc dùng niệm lực.

Tags: