#085 Dodorio

← Dodo Pawou 

Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
ドードリオ Dodorio Dodrio Đực : 50.0% Cái : 50.0% [simple_tooltip content=’Thường’]Thường [/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Bay’]Bay [/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Tam Điểu 1.8 m 85.2 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên: Tên Nhật: Dodo 3 Đầu Tên Anh:  Ghép từ Dodo (Chim cưu) và Trio (Bộ ba, tam)
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip]
Run Away hoặc Early Bird Tangled Feet
– Khi tiến hóa, một trong hai đầu của Dodo tách ra để tạo thành Dodorio. Thường chạy với vận tốc 40 dặm/giờ trên các đồng cỏ. – Dùng cả 3 bộ não để lên những kế hoạch phức tạp. Khi hai đầu ngủ thì đầu còn lại sẽ thức. – Thu thập thông tin nhiều hơn bình thường đến 3 lần. Tuy nhiên khi phải xử lý lượng thông tin quá lớn nó có thể bị rối loạn dẫn đến sự “đứng hình” không mong muốn. – Khi một đầu được ăn thì cả hai chiếc đầu kia cũng cảm thấy thỏa mãn. – Khi 3 đầu của Dodorio đang nhìn 3 hướng khác nhau có nghĩa là nó đã vào thế sẵn sàng tấn công. – Ngoài 3 chiếc đầu, Dodorio cũng có 3 trái tim và 3 lá phổi.
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip]
[caption id="" align="aligncenter" width="120"] Dodo[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="120"] Dodorio[/caption]
 

Tag: