#089 Betbeton

← Betbeter Shellder 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ベトベトン
Betbeton
Muk Đực : 50.0%
Cái : 50.0%
Độc 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Bùn 1.2 m 30.0 kg 9.8 %
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Được ghép từ べとべと (Nhầy nhụa) và từ tiếng Anh Ton (Một đống)
Tên Anh: Muk là các đọc trại ra từ Muck: Đống hôi hám
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Stench hoặc Sticky Hold Poison Touch

– Toàn bộ cơ thể được bao quanh bởi 1 lớp bùn quánh độc hại.
– Mùi của Betbeton kinh khủng đến nỗi nếu ngửi phải có thể gây ngất. Bản thân Betbeton cũng đã mất khả năng ngửi mùi.
– Pokemon này thích tụ tập ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm.
– Những nơi Betbeton đi qua, mặt đất có thể bị nhiễm độc, không thể canh tác được.
– Chỉ một giọt dịch cơ thể của pokemon này cũng đủ làm ô nhiễm 1 hồ nước.

Tiến hóa 

Betbeton

 

Tags: