#115 Garura

Monjara Tattu 

Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
ガルーラ Garura Kangaskhan Đực : 0.0% Cái : 100.0% [simple_tooltip content=’Thường’]Thường [/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Phụ Mẫu 2.2 m 80.0 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên: Tên Nhật: Chuột túi cầm quyền Tên Anh: Ghép từ Kanguroo (Chuột túi) và Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn)
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip]
Early Bird hoặc Scrappy Inner Focus
– Pokémon này nuôi con trong chiếc túi trên bụng trong khoảng ba năm. Trong thời gian này con non hiếm khi ra khỏi sự chiếc túi bảo vệ của mẹ nó. Thi thoảng, khi bên ngoài an toàn, Garura con được phép ra ngoài chơi dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ. – Nếu bạn có bắt gặp một con Garura non đang chơi một mình, đừng bao giờ làm phiền hay có ý định bắt nó, vì chắc chắn Garura mẹ đang ở gần đấy, và nó sẽ nổi khùng với bạn. – Khi con non đã học được cách tìm thức ăn, nó rời khỏi chiếc túi. – Garura sẽ không thoái lui trước bất kì trận đánh nào để bảo vệ con của nó được an toàn. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong chiến đấu, dù có bị thương nặng đến đâu. – Để tránh đè bẹp con mình trong chiếc túi, Pokémon này luôn ngủ đứng. – Nó giỏi dùng đòn Comet Punch để tấn công.
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip]
[caption id="" align="alignnone" width="120"] Garura[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="120"] Mega Gaura[/caption]
 
MEGA GARURA
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
メガフシギバナ Mega Garura Mega Kangaskhan Đực : 0.0% Cái : 100.0% [simple_tooltip content=’Thường’]Thường [/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Phụ Mẫu 2.2 m 100.0 kg 5.9%
Điều kiện Tiến hóa Mega: Cho Garura giữ [tooltip tiptext=”Kangaskhanite”]Garurite[/tooltip]
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip]Parental Bond
-Năng lượng dự trữ cho siêu tiến hóa dồn hết cho con con trong túi của Garura mẹ. -Chú Garura này rất lì lượm, háo thắng. Để bảo vệ mẹ chú chiến đấu quên thân. -Nhưng may mà khi chiến đấu đấu Garura mẹ luôn kề vai sát cánh. -Năng lực của tình mẫu tử minh chứng cho điều này nhất, hai mẹ con luôn phối hợp ra đòn cùng nhau  

Tag: