#124 Rougela

Strike Eleboo 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ルージュラ
Rougela
Jynx Đực : 0.0%
Cái : 100.0%
Băng  Siêu linh 
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Nhân Dạng 1.4 m 40.6 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Là phiên âm tiếng Nhật từ Rouge (Má hồng, đánh phấn) và hậu tố -la thưởng chỉ sự nữ tính
Tên Anh: Là cách viết trại từ Jinx (Điềm gở, điều xúi quẩy)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Swarm hoặc Technician Steadfast

– Rougela lắc hông khêu gợi theo mỗi bước đi.
– Pokémon này có thể khiến mọi người nhảy đồng bộ với nó vì cảm xúc Rougela thể hiện khi nhảy có sức mời gọi rất cao, người nhảy gần như không ý thức được việc họ đang làm.
– Lúc nào trông Rougela cũng như đang đắm chìm trong giai điệu riêng của mình. Dường như giai điệu thay đổi theo cảm xúc của nó.
– Nói một thứ ngôn ngữ tương tự như của con người. Các nhà khoa học đang nghiên cứu thêm vấn đề này. Tuy vậy, Rougela gần như là dùng các điệu nhảy để giao tiếp.
– Có vài tiếng kêu đặc trưng, mỗi tiếng có vẻ như có ý nghĩa riêng.

Tiến hóa 

 

 

Tags: