#133 Eievui

Metamon Showers 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
イーブイ
Eievui
Eevee Đực : 87.5%
Cái : 12.5%
Thường
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Tiến Hóa 0.3 m 6.5 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên:
Cả tiếng Nhật và tiếng Anh đều có nghĩa là cách phiên âm hai chữ cái E và V, tách ra từ Evolution (Tiến hoá)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Run Away hoặc Adaptability Anticipation

– Mã di truyền không ổn định.
– Dễ đột biến để điều chỉnh cơ thể sao cho thích hợp với môi trường sống khắc nghiệt. Cơ cấu thích nghi gần như hoàn hảo.
– Tiến hóa nhờ phóng xạ phát ra từ các loại đá tiến hóa hoặc nhờ kích thích từ môi trường.
– Là Pokemon cực kì hiếm, chỉ còn vài cá thể sống sót.

Tiến hóa 
                                                                                                   Eievui
               
       Leafia    Glacia      Thunders     Showers    Booster          Eifie       Blacky  Nymphia

Tags: