#137 Porygon

Booster Omnite 
Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
ポリゴン
Porygon
Porygon Vô Tính Thường
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Thực Tế Ảo 0.8 m 34.5 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên:
Là phiên âm tiếng Nhật của từ Polygon
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Trace hoặc Download Analytic

– Là Pokemon do con người tạo ra từ ngiên cứu lâu dài và dùng những kĩ thuật tân tiến nhất.
– Cả cơ thể là các mã lập trình.
– Porygon có thể chuyển cơ thể về dạng mã và di chuyển tự do trong không gian mạng máy tính.
– Vì nó không cần hô hấp nên con người sử dụng nó để khám phá nhiều môi trường khác nhau, kể cả vũ trụ.
– Porygon có chương trình chặn copy nên nó không thể bị nhân bản.
– Chỉ có thể thực hiện những gì nó được lập trình.

Tiến hóa 

 

Tags: