#137 Porygon

Booster Omnite 

Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
ポリゴン Porygon Porygon Vô Tính [simple_tooltip content=”Thường”]Thường[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon Thực Tế Ảo 0.8 m 34.5 kg 5.9 %
Ý nghĩa tên: Là phiên âm tiếng Nhật của từ Polygon
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip]
Trace hoặc Download Analytic
– Là Pokemon do con người tạo ra từ ngiên cứu lâu dài và dùng những kĩ thuật tân tiến nhất. – Cả cơ thể là các mã lập trình. – Porygon có thể chuyển cơ thể về dạng mã và di chuyển tự do trong không gian mạng máy tính. – Vì nó không cần hô hấp nên con người sử dụng nó để khám phá nhiều môi trường khác nhau, kể cả vũ trụ. – Porygon có chương trình chặn copy nên nó không thể bị nhân bản. – Chỉ có thể thực hiện những gì nó được lập trình.
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip]
[caption id="" align="alignnone" width="120"] Porygon[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="120"] Porygon2[/caption] [caption id="" align="alignnone" width="120"] PorygonZ[/caption]
 

Tag: