#219 Magcargot

Slugma Magmag     Urimoo Swinub
Magcargo Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
マグカルゴ
Magcargot
Magcargo Đực : 50%
Cái : 50%
   
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Dung Nham 0.8 m 55 kg 75
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Magma: Dung nham ; Escargot: Con ốc sên
Tên Anh: Ghép từ Magma (dung nham) và Cargo (mang, vác)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Magma Armor hoặc Flame Body Weak Armor
 

– Magcargot là một pokemon ốc sên không chân, bao gồm hầu như là dung nham đỏ sáng. Đôi mắt hình bầu dục của nó khá lớn, có màu vàng với con ngươi nhỏ, và nhô lên từ trên đầu. Nó có một cái mũi phồng và có một cái miệng rộng, với hai giọt dung nham treo lủng lẳng hai bên hàm trên của nó. Lưng Magcargot được bảo vệ bởi một cái vỏ màu xám, hình cầu cấu tạo từ dung nham cứng, nhưng giòn tạo thành những khối hình và đĩa không đều. Một ngọn lửa nhỏ rò ra từ một bên vỏ của nó. Thân dưới Magcargot không đều và được phủ bởi các bong bóng dung nham.
– Nhiệt độ cơ thể Magcargot có thể đạt 18,000 °F (10,000 °C), làm bốc hơi nước nếu tiếp xúc. Ngọn lửa tuần hoàn khắp cơ thể của nó, thi thoảng tràn ra ngoài qua các khe nứt trên vỏ. Vì lớp vỏ của nó khá giòn, dễ vỡ trước những va chạm nhẹ, Magcargot có thể tái tạo cơ thể bằng cách ngâm mình trong dung nham. Nó có thể được tìm thấy trên các vùng núi, và nó đã sinh sống ở miệng núi lửa  hàng chục ngàn năm.

Tiến hóa 

Magmag

Magcargot

 

 

Khả năng học

Tiến hoá

Level Move Hệ
1 Shell Smash
1 Earth Power
1 Yawn
1 Smog
1 Ember
1 Rock Throw
Evo. Shell Smash
6 Ember
8 Rock Throw
13 Harden
15 Incinerate
20 Clear Smog
22 Ancient Power
27 Flame Burst
29 Rock Slide
34 Lave Plume  
36 Amnesia
41 Body Slam
43 Recover  
48 Flamethrower
50 Earth Power

TM/HM

  TM/HM Move Hệ
  TM 06 Toxic
  TM10 Hidden Power
  TM11 Sunny Day
  TM15 Hyper Beam
  TM16  Light Screen
  TM17 Protect
  TM21  Frustration
  TM22 Solar Beam
  TM23 Smack Down
  TM26 Earthquake
  TM27 Return
  TM32 Double Team
  TM33 Reflect
  TM35 Flamethrower
  TM37 Sandstorm
  TM38 Fire Blast
  TM39 Rock Tomb
  TM42 Facade
  TM43 Flame Charge
 
TM44
Rest
  TM45 Attract
  TM48 Round
  TM50  Overheat
  TM61 Will-O-Wisp
  TM64 Explosion
  TM68 Giga Impact
  TM69 Rock Polish
  TM71 Stone Edge
  TM74 Gyro Ball  Sắt
  TM78 Bulldoze
  TM80 Rock Slide
  TM83 Infestation
  TM87 Swagger
  TM88 Sleep Talk
  TM90 Substitute
  TM96 Nature Power
  TM100  Confide
Tags: