#222 Sunnygo

  • Kent 

 PiloswineInomoo     Teppouo Remoraid

Corsola Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip]
サニーゴ
Sunnygo
Corsola Đực ♂: 25 %
Cái ♀: 75 %
[simple_tooltip content=”Water”][/simple_tooltip][simple_tooltip content=”Rock”][/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] Chiều cao Cân nặng [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip]
Pokémon San Hô 0.6 m 5.0 kg 7.8 %
Ý nghĩa tên:
Tên Nhật: Ghép từ Sunny (Nhiều nắng) và 珊瑚 (sango “San hô”)
Tên Anh: Ghép từ Coral (San hô) và Sole (Một phần của san hô) hoặc Solar (Thuộc về Mặt Trời)
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip]
Hustle hoặc Natural Cure Regenerator
   

– Sunnygo là một Pokémon nhỏ, màu hồng, hơi tròn với những nhánh san hô đang phát triển trên lưng. Có một cái sừng nhỏ, cùn trên trán nó và nó có đôi mắt hình bầu dục tròn. Phần phía dưới của nó có màu trắng và có vài vết lốm đốm hai bên. Bốn chân và hai cánh tay của nó khá cùn và dày.

– Được tìm thấy ở những nơi nước nông và ấm áp ở biển Nam, Sunnygo cần nơi nước sạch để sống. Nếu môi trường sống của nó bị ô nhiễm, những nhánh san hô trên lưng sẽ bị bạc màu và thoái hóa. Tuy nhiên, khi nó khỏe lại, những nhánh cây này sẽ rụng đi và mọc trở lại. Nó có thể trồng lại chúng chỉ sau một đêm. Chúng tập hợp lại thành một quần thể lớn. Thỉnh thoảng, quần thể này lớn tới nỗi con người có thể sống bên trên nó, chẳng hạn như thị trấn Pacifidlog. Hidoide là một thiên địch của Sunnygo trong tự nhiên.

[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip]

Sunnygo

 

Khả năng học

Tiến hoá

Level Move Hệ
1 Tackle
1 Harden
4 Bubble Nước
8 Recover
10 Bubble Beam Nước
13 Refresh
17 Ancient Power
20 Spike Cannon
23 Lucky Chant
27 Brine Nước
29 Iron Defense
31 Rock Blast
35 Endure
38 Aqua Ring Nước
41 Power Gem
45 Mirror Coat
47 Earth Power
50 Flail

TM/HM

  TM/HM Move Hệ
  TM04 Calm Mind
  TM06 Toxic
  TM07 Hail
  TM10 Hidden Power
  TM11 Sunny Day
  TM13 Ice Beam
  TM14 Blizzard
  TM16 Light Screen
  TM17 Protect
  TM18 Rain Dance Nước
  TM20 Safeguard
  TM21 Frustation
  TM26 Earthquake
  TM27 Return
  TM29 Psychic
  TM30 Shadow Ball
  TM32 Double Team
  TM33 Reflect
  TM37 Sandstorm
  TM39 Rock Tomb
  TM42 Facade
  TM44 Rest
  TM45 Attract
  TM48 Round
  TM55 Scald Nước
  TM64 Explosion
  TM69 Rock Pollish
  TM71 Stone Edge
  TM78 Bulldoze
  TM80 Rock Slide
  TM87 Swagger
  TM88 Sleep Talk
  TM90 Substitute
  TM94 Surf Nước
  TM96 Nature Power Nước
  TM100 Confide

Tag: