#226 Mantain

 DelibirdDelibird     Airmd Skarmory
Mantine Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính Hệ
マンタイン
Mantain
Mantine Đực ♂: 50 %
Cái ♀: 50 %
Chủng loại  Chiều cao Cân nặng Tỉ lệ bắt
Pokémon Diều 2.1 m 220.0 kg 3.3 %
Ý nghĩa tên:
Ghép từ Manta (Cá đuối) và Marine (Thuộc về biển cả) hoặc Brine (Nước biển)
Kỹ năng Kỹ năng ẩn
Swift Swim hoặc Water Absorb Water Veil
   

– Mantain là một Pokémon cá đuối lớn với 2 vây to và hai dấu tròn trên lưng. Lưng nó có màu xanh dương đậm với một đường gấp khúc trên cánh. Nó có một cái đuôi cờ đuôi nheo và cặp râu dài. Hai cặp mang hiện rõ trên phần bụng nó, cũng như đôi mắt và cái miệng nhỏ của nó. 

– Thông thường, Mantain thường xuất hiện với một con Teppouo gắn dưới một cánh, giống như một con cá làm sạch. Mantain có thể bay trên không trung nếu nó đạt đủ tốc độ, giống như những con cá đuối thật có thể nhảy lên khỏi mặt nước và bay một cách trang nhã ra khỏi nước. Mantain rất dễ dạy bảo. nó phát triển mạnh ở các vùng biển lớn.

Tiến hóa 

Tamanta

Mantain

Khả năng học

Tiến hoá

Level Move Hệ
1 Psybeam
1 Bullet Seed
1 Signal Beam
1 Tackle
1 Bubble Nước
1 Supersonic
1 Bubble Beam Nước
1 Roost
3 Supersonic
7 Bubble Beam Nước
11 Confuse Ray
14 Wing Attack
16 Headbutt
19 Water Pulse Nước
23 Wide Guard
27 Take Down
32 Agility
36 Air Slash
39 Aqua Ring Nước
46 Bounce
49 Hydro Pump Nước

TM/HM

  TM/HM Move Hệ
  TM06 Toxic
  TM07 Hail
  TM10 Hidden Power
  TM13 Ice Beam
  TM14 Blizzard
  TM15 Hyper Beam
  TM17 Protect
  TM18 Rain Dance Nước
  TM19 Roost
  TM21 Frustation
  TM26 Earthquake
  TM27 Return
  TM32 Double Team
  TM39 Rock Tomb
  TM40 Aerial Ace
  TM42 Facade
  TM44 Rest
  TM45 Attract
  TM48 Round
  TM55 Scald Nước
  TM62 Acrobatics
  TM68 Giga Impact
  TM78 Bulldoze
  TM80 Rock Slide
  TM87 Swagger
  TM88 Sleep Talk
  TM90 Substitute
  TM94 Surf Nước
  TM98 Waterfall Nước
  TM100 Confide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: