Pokémon Komaster

Sau thông báo của Pokémon Komaster một tuần trước đây, một lượng lớn các nhãn hiệu đã được đăng bởi Nintendo, GameFreak và Creatures Inc. liên quan đến loại game Điện thoại thông minh, Pokémon Komaster. Trò chơi này là một trò chơi điện thoại thông minhmà bạn sử dụng những figures (đại loại là con cờ) và chiếm lấy sân đấu của đối phương, game được phát triển bởi HEROZ. Những thương hiệu này bao gồm logo, tên tiếng Nhật của コ マ ス タ ー (Komaster), cũng như hai thương hiệu bổ sung cho PFG, và một cho ト レ ボ (Trevo, nghĩa đen: Torebo). Hiện vẫn chưa rõ là PFG và ト レ ボ (Trevo, nghĩa đen: Torebo) liệu có liên quan đến Pokémon Komaster hay không, mọi thông tin cập nhật sẽ cho biết điều này.