Pokemon Moves

  • admin 

Ghi chú: Tên Việt hóa được dịch theo tên move tiếng Nhật nên có thể không giống với tên tiếng Anh. Nhấn vào tên move để xem chi tiết hơn.

 

 STT Tên Anh  Tên Việt hóa  Hệ Phân loại PP Sức mạnh Chính xác Gen
1 Pound  Phách đả Vật lý 35 40 100% I
2 Karate Chop  Không thủ đao Vật lý 25 50 100% I
3 Double Slap  Liên hoàn tát Vật lý 10 15 85% I
4 Comet Punch  Liên hoàn đấm Vật lý 15 18 85% I
5 Mega Punch  Cú đấm triệu cân Vật lý 20 80 85% I
6 Pay Day  Tiền của mèo Vật lý 20 40 100% I
7 Fire Punch  Cú đấm lửa Vật lý 15 75 100% I
8 Ice Punch  Cú đấm băng giá Vật lý 15 75 100% I
9 Thunder Punch  Cú đấm sấm sét Vật lý 15 75 100% I
10 Scratch  Cào Vật lý 35 40 100% I
11 Vice Grip  Kẹp Vật lý 30 55 100% I
12 Guillotine  Máy chém Vật lý 5 ** I
13 Razor Wind  Phong đao / Đao gió Đặc biệt 10 80 100%* I
14 Swords Dance  Vũ điệu kiếm Trạng thái 20* I
15 Cut  Cư hợp trảm Vật lý 30 50 95% I
16 Gust  Gió xoáy Đặc biệt 35 40 100% I
17 Wing Attack  Tấn công bằng cánh Vật lý 35 60* 100% I
18 Whirlwind  Tuyền phong Trạng thái 20 * I
19 Fly  Bay Vật lý 15 90* 95% I
20 Bind  Thắt chặt Vật lý 20 15 85%* I
21 Slam  Khấu đả Vật lý 20 80 75% I
22 Vine Whip  Roi mây Vật lý 25* 45* 100% I
23 Stomp  Giẫm đạp Vật lý 20 65 100% I
24 Double Kick  Song cước Vật lý 30 30 100% I
25 Mega Kick  Cú đá vạn cân Vật lý 5 120 75% I
26 Jump Kick  Phi cước Vật lý 10* 100* 95% I
27 Rolling Kick  Đá xoáy Vật lý 15 60 85% I
28 Sand Attack  Tấn công bằng cát Trạng thái 15 100% I
29 Headbutt  Húc đầu Vật lý 15 70 100% I
30 Horn Attack  Sừng công kích Vật lý 25 65 100% I
31 Fury Attack  Loạn kích / Đánh loạn xạ Vật lý 20 15 85% I
32 Horn Drill  Sừng khoan Vật lý 5 I
33 Tackle  Tấn công trực diện Vật lý 35 50* 100%* I
34 Body Slam  Thái sơn áp đỉnh Vật lý 15 85 100% I
35 Wrap  Trói buộc Vật lý 20 15 90%* I
36 Take Down  Sức ép Vật lý 20 90 85% I
37 Thrash  Hung bạo kích Vật lý 10* 120* 100% I
38 Double-Edge  Xá thân Vật lý 15 120* 100% I
39 Tail Whip  Quẫy đuôi Trạng thái 30 100% I
40 Poison Sting  Kim độc Vật lý 35 15 100% I
41 Twineedle  Kim đôi Vật lý 20 25 100% I
42 Pin Missile  Phóng đinh ghim Vật lý 20 25* 95%* I
43 Leer  Trừng mắt Trạng thái 30 100% I
44 Bite  Cắn Vật lý 25 60 100% I
45 Growl  Tiếng thét Trạng thái 40 100% I
46 Roar  Gầm thét Trạng thái 20 * I
47 Sing  Xướng ca Trạng thái 15 55% I
48 Supersonic  Sóng siêu âm Trạng thái 20 55% I
49 Sonic Boom  Sóng âm bạo Đặc biệt 20 * 90% I
50 Disable  Vô hiệu hóa Trạng thái 20 100%* I
51 Acid  Axit Đặc biệt 30 40 100% I
52 Ember  Hoa lửa Đặc biệt 25 40 100% I
53 Flamethrower  Phun lửa Đặc biệt 15 90* 100% I
54 Mist  Sương mù Trạng thái 30 I
55 Water Gun  Súng nước Đặc biệt 25 40 100% I
56 Hydro Pump  Bơm cao áp Đặc biệt 5 110* 80% I
57 Surf  Sóng nhào Đặc biệt 15 90* 100% I
58 Ice Beam  Tia sáng băng giá Đặc biệt 10 90* 100% I
59 Blizzard  Bão tuyết Đặc biệt 5 110* 70%* I
60 Psybeam  Tia sáng siêu năng lực Đặc biệt 20 65 100% I
61 Bubble Beam  Phun bong bóng nước Đặc biệt 20 65 100% I
62 Aurora Beam  Tia cực quang Đặc biệt 20 65 100% I
63 Hyper Beam  Tia sáng hủy diệt Đặc biệt 5 150 90% I
64 Peck  Mổ / Tấn công bằng mỏ Vật lý 35 35 100% I
65 Drill Peck  Mỏ khoan Vật lý 20 80 100% I
66 Submission  Bánh xe địa ngục Vật lý 25 80 80% I
67 Low Kick  Đá ngược Vật lý 20 * 100%* I
68 Counter  Phản quyền Vật lý 20 100% I
69 Seismic Toss  Vòng quay địa cầu Vật lý 20 100% I
70 Strength  Quái lực Vật lý 15 80 100% I
71 Absorb  Hấp thu Đặc biệt 25* 20 100% I
72 Mega Drain  Siêu hấp thụ Đặc biệt 15* 40 100% I
73 Leech Seed  Hạt ký sinh Trạng thái 10 90% I
74 Growth  Sinh trưởng Trạng thái 20* I
75 Razor Leaf  Phi đao Vật lý 25 55 95% I
76 Solar Beam  Tia sáng mặt trời Đặc biệt 10 120 100% I
77 Poison Powder  Phấn độc Trạng thái 35 75% I
78 Stun Spore  Phấn gây tê Trạng thái 30 75% I
79 Sleep Powder  Phân gây mê Trạng thái 15 75% I
80 Petal Dance  Vũ điệu hoa Đặc biệt 10* 120* 100% I
81 String Shot  Nhả tơ / Phun tơ Trạng thái 40 95% I
82 Dragon Rage  Rồng thịnh nộ Đặc biệt 10 * 100% I
83 Fire Spin  Vòng lửa / Lửa xoáy Đặc biệt 15 35* 85%* I
84 Thunder Shock  Sốc điện Đặc biệt 30 40 100% I
85 Thunderbolt  Điện 10 vạn volt Đặc biệt 15 90* 100% I
86 Thunder Wave  Sóng điện từ Trạng thái 20 100% I
87 Thunder  Sấm sét Đặc biệt 10 110* 70% I
88 Rock Throw  Ném đá Vật lý 15 50 90%* I
89 Earthquake  Động đất Vật lý 10 100 100% I
90 Fissure  Địa liệt Vật lý 5 I
91 Dig  Độn thổ Vật lý 10 80* 100% I
92 Toxic  Độc tố Trạng thái 10 90%* I
93 Confusion  Niệm lực Đặc biệt 25 50 100% I
94 Psychic  Xuất thần Đặc biệt 10 90 100% I
95 Hypnosis  Thôi miên Trạng thái 20 60%* I
96 Meditate  Ngồi thiền Trạng thái 40 I
97 Agility  Tốc độ Trạng thái 30 I
98 Quick Attack  Tấn công tốc độ Vật lý 30 40 100% I
99 Rage  Phẫn nộ Vật lý 20 20 100% I
100 Teleport  Dịch chuyển tức thời Trạng thái 20 I
101 Night Shade  Tia sáng bóng tối / Hợp ma ảnh Đặc biệt 15 100% I
102 Mimic  Bắt chước Trạng thái 10 100% I
103 Screech  Tào âm Trạng thái 40 85% I
104 Double Team  Phân thân Trạng thái 15 I
105 Recover  Phục hồi Trạng thái 10* I
106 Harden  Hóa cứng Trạng thái 30 I
107 Minimize  Thu nhỏ Trạng thái 10* I
108 Smokescreen  Khói mù Trạng thái 20 100% I
109 Confuse Ray  Tia hỗn loạn Trạng thái 10 100% I
110 Withdraw  Trú vỏ Trạng thái 40 I
111 Defense Curl  Cuộn tròn Trạng thái 40 I
112 Barrier  Lá chắn Trạng thái 20* I
113 Light Screen  Tấm chắn ánh sáng Trạng thái 30 I
114 Haze  Sương đêm Trạng thái 30 I
115 Reflect  Phản xạ Trạng thái 20 I
116 Focus Energy  Tập khí Trạng thái 30 I
117 Bide  Chịu đựng Vật lý 10 100% I
118 Metronome  Búng ngón tay Trạng thái 10 I
119 Mirror Move  Gương anh vũ Trạng thái 20 I
120 Self-Destruct  Tự bộc Vật lý 5 200* 100% I
121 Egg Bomb  Bom trứng Vật lý 10 100 75% I
122 Lick  Liếm Vật lý 30 30* 100% I
123 Smog  Phun khói Đặc biệt 20 30* 70% I
124 Sludge Bùn quánh Đặc biệt 20 65 100% I
125 Bone Club  Gậy xương Vật lý 20 65 85% I
126 Fire Blast  Lửa chữ Đại Đặc biệt 5 110* 85% I
127 Waterfall  Leo thác Vật lý 15 80 100% I
128 Clamp  Khép vỏ Vật lý 10 35 85%* I
129 Swift  Ngôi sao tốc độ Đặc biệt 20 60 I
130 Skull Bash  Đầu hỏa tiễn Vật lý 10* 130* 100% I
131 Spike Cannon  Pháo kim tiêm Vật lý 15 20 100% I
132 Constrict  Khống chế Vật lý 35 10 100% I
133 Amnesia  Lãng quên Trạng thái 20 I
134 Kinesis  Uốn thìa Trạng thái 15 80% I
135 Soft-Boiled  Sinh trứng Trạng thái 10 I
136 High Jump Kick  Phi thích Vật lý 10* 130* 90% I
137 Glare  Mắt rắn Trạng thái 30 100%* I
138 Dream Eater  Mộng thực Đặc biệt 15 100 100% I
139 Poison Gas  Ga độc Trạng thái 40 90%* I
140 Barrage  Ném bóng Vật lý 20 15 85% I
141 Leech Life  Hấp huyết Vật lý 15 20 100% I
142 Lovely Kiss  Nụ hôn ác ma Trạng thái 10 75% I
143 Sky Attack  Thần điểu Vật lý 5 140 90% I
144 Transform  Biến thân Trạng thái 10 I
145 Bubble  Bọt khí Đặc biệt 30 40* 100% I
146 Dizzy Punch  Hôn mê quyền Vật lý 10 70 100% I
147 Spore  Bào tử nấm Trạng thái 15 100% I
148 Flash  Thiểm quang Trạng thái 20 100%* I
149 Psywave  Sóng ảo tượng Đặc biệt 15 100%* I
150 Splash  Nhảy Trạng thái 40 I
151 Acid Armor  Dung hóa Trạng thái 20* I
152 Crabhammer  Càng quyền Vật lý 10 100* 90%* I
153 Explosion  Đại bộc phát Vật lý 5 250* 100% I
154 Fury Swipes Cào loạn xạ Vật lý 15 18 80% I
155 Bonemerang  Boomerang Xương Vật lý 10 50 90% I
156 Rest  Nghỉ ngơi Trạng thái 10 I
157 Rock Slide  Đá lở Vật lý 10 75 90% I
158 Hyper Fang  Răng nanh sát thủ Vật lý 15 80 90% I
159 Sharpen  Lăng giác Trạng thái 30 I
160 Conversion  Biến tính Trạng thái 30 I
161 Tri Attack  Tam thể kích Đặc biệt 10 80 100% I
162 Super Fang  Siêu răng nanh Vật lý 10 90% I
163 Slash  Thiết liệt Vật lý 20 70 100% I
164 Substitute  Thế thân Trạng thái 10 I
165 Struggle  Vô kháng Vật lý 1* 50 * I
166 Sketch  Phác thảo Trạng thái 1 II
167 Triple Kick  Tam liên cước Vật lý 10 10 90% II
168 Thief  Trộm cắp Vật lý 25* 60* 100% II
169 Spider Web  Mạng nhện Trạng thái 10 100% II
170 Mind Reader  Tâm nhãn Trạng thái 5 100% II
171 Nightmare  Ác mộng Trạng thái 15 100% II
172 Flame Wheel  Bánh xe lửa Vật lý 25 60 100% II
173 Snore  Tiếng ngáy Đặc biệt 15 50* 100% II
174 Curse  Lời nguyền Trạng thái 10 II
175 Flail  Vùng vẫy Vật lý 15 100% II
176 Conversion 2  Biến tính 2 Trạng thái 30 100% II
177 Aeroblast  Pháo thiên không Đặc biệt 5 100 95% II
178 Cotton Spore  Bào tử bông Trạng thái 40 100%* II
179 Reversal  Khởi tử hồi sinh Vật lý 15 100% II
180 Spite  Oán hận Trạng thái 10 100% II
181 Powder Snow  Phấn tuyết Đặc biệt 25 40 100% II
182 Protect  Bảo vệ Trạng thái 10 II
183 Mach Punch  Âm tốc quyền Vật lý 30 40 100% II
184 Scary Face  Gương mặt đáng sợ Trạng thái 10 100%* II
185 Feint Attack  Đánh lén Vật lý 20 60 II
186 Sweet Kiss  Nụ hôn thiên sứ Trạng thái 10 75% II
187 Belly Drum  Trống bụng Trạng thái 10 II
188 Sludge Bomb  Bom bùn quánh Đặc biệt 10 90 100% II
189 Mud-Slap  Đánh bùn Đặc biệt 10 20 100% II
190 Octazooka  Pháo bạch tuột Đặc biệt 10 65 85% II
191 Spikes  Đinh nhọn Trạng thái 20 II
192 Zap Cannon  Pháo điện từ Đặc biệt 5 120 50% II
193 Foresight  Thấu thị Trạng thái 40 100% II
194 Destiny Bond  Đồng mệnh Trạng thái 5 II
195 Perish Song  Bài ca hủy diệt Trạng thái 5 II
196 Icy Wind  Gió băng Đặc biệt 15 55 95% II
197 Detect  Tiên quyết Trạng thái 5 II
198 Bone Rush  Xương kích Vật lý 10 25 90%* II
199 Lock-On  Định vị Trạng thái 5 100% II
200 Outrage  Nghịch lân Vật lý 10* 120* 100% II
201 Sandstorm  Bão cát Trạng thái 10 II
202 Giga Drain  Siêu cấp hấp thu Đặc biệt 10* 75* 100% II
203 Endure  Chống đỡ Trạng thái 10 II
204 Charm  Làm nũng Trạng thái 20 100% II
205 Rollout  Bánh lăn Vật lý 20 30 90% II
206 False Swipe  Đao bội kích Vật lý 40 40 100% II
207 Swagger  Kiêu hãnh Trạng thái 15 90% II
208 Milk Drink  Uống sữa Trạng thái 10 II
209 Spark  Thiểm điện Vật lý 20 65 100% II
210 Fury Cutter  Liên thiết Vật lý 20 40* 95% II
211 Steel Wing  Cánh thép Vật lý 25 70 90% II
212 Mean Look  Ánh mắt hắc ám Trạng thái 5 100% II
213 Attract  Hấp dẫn Trạng thái 15 100% II
214 Sleep Talk  Mộng thoại Trạng thái 10 II
215 Heal Bell  Tiếng chuông trị liệu Trạng thái 5 II
216 Return  Báo ân Vật lý 20 100% II
217 Present  Tặng quà Vật lý 15 90% II
218 Frustration  Loạn phát khí Vật lý 20 100% II
219 Safeguard  Hộ thân thần bí Trạng thái 25 II
220 Pain Split  Chia sẻ cơn đau Trạng thái 20 100% II
221 Sacred Fire  Hỏa thánh Vật lý 5 100 95% II
222 Magnitude  Chấn cấp Vật lý 30 100% II
223 Dynamic Punch  Cú đấm bùng nổ Vật lý 5 100 50% II
224 Megahorn  Sừng siêu cấp Vật lý 10 120 85% II
225 Dragon Breath  Hơi thở rồng Đặc biệt 20 60 100% II
226 Baton Pass  Tiếp bổng Trạng thái 40 II
227 Encore  Tái lại Trạng thái 5 100% II
228 Pursuit  Truy đả Vật lý 20 40 100% II
229 Rapid Spin  Xoay tròn tốc độ Vật lý 40 20 100% II
230 Sweet Scent  Hương thơm ngọt ngào Trạng thái 20 100% II
231 Iron Tail  Đuôi sắt Vật lý 15 100 75% II
232 Metal Claw  Vuốt hợp kim Vật lý 35 50 95% II
233 Vital Throw  Tất sát Vật lý 10 70 II
234 Morning Sun  Ánh ban mai Trạng thái 5 II
235 Synthesis  Quang hợp Trạng thái 5 II
236 Moonlight  Nguyệt quang Trạng thái 5 II
237 Hidden Power  Năng lượng ẩn Đặc biệt 15 60* 100% II
238 Cross Chop  Thiết thập tự Vật lý 5 100 80% II
239 Twister  Vòi rồng Đặc biệt 20 40 100% II
240 Rain Dance  Vũ điệu mưa Trạng thái 5 II
241 Sunny Day  Nắng trời Trạng thái 5 II
242 Crunch  Gặm Vật lý 15 80 100% II
243 Mirror Coat  Áo kính quang Đặc biệt 20 100% II
244 Psych Up  Tự ám thị Trạng thái 10 II
245 Extreme Speed  Thần tốc Vật lý 5 80 100% II
246 Ancient Power  Năng lượng nguyên thủy Đặc biệt 5 60 100% II
247 Shadow Ball  Quả cầu hắc ám Đặc biệt 15 80 100% II
248 Future Sight  Tiên tri Đặc biệt 10* 120* 100%* II
249 Rock Smash Phá đá / Toái nham Vật lý 15 40* 100% II
250 Whirlpool  Xoáy nước Đặc biệt 15 35* 85%* II
251 Beat Up  Cú đấm nhất khí Vật lý 10 * 100% II
252 Fake Out  Động tác giả Vật lý 10 40 100% III
253 Uproar  Tiếng ồn Đặc biệt 10 90* 100% III
254 Stockpile  Trữ tồn Trạng thái 20* III
255 Spit Up  Phun xuất Đặc biệt 10 100% III
256 Swallow  Hạ khí Trạng thái 10 III
257 Heat Wave  Gió nóng Đặc biệt 10 95* 90% III
258 Hail  Mưa đá Trạng thái 10 III
259 Torment  Vu khống Trạng thái 15 100% III
260 Flatter  Kích động Trạng thái 15 100% III
261 Will-O-Wisp  Quả cầu quỷ Trạng thái 15 85%* III
262 Memento  Quà chia ly Trạng thái 10 100% III
263 Facade  Quả cảm Vật lý 20 70 100% III
264 Focus Punch  Quyền bạo lực Vật lý 20 150 100% III
265 Smelling Salts  Hồi tỉnh Vật lý 10 70* 100% III
266 Follow Me  Ngón tay dẫn dụ Trạng thái 20 100% III
267 Nature Power  Năng lượng tự nhiên Trạng thái 20 III
268 Charge  Nạp điện Trạng thái 20 III
269 Taunt  Khiêu khích Trạng thái 20 100% III
270 Helping Hand  Hỗ trợ Trạng thái 20 III
271 Trick  Tráo đổi Trạng thái 10 100% III
272 Role Play  Hoán đổi kỹ năng Trạng thái 10 III
273 Wish  Lời nguyện ước Trạng thái 10 III
274 Assist  Tay mèo Trạng thái 20 III
275 Ingrain  Gốc cây sâu Trạng thái 20 III
276 Superpower  Man lực Vật lý 5 120 100% III
277 Magic Coat  Áo khoác ma thuật Trạng thái 15 III
278 Recycle  Hồi thu Trạng thái 10 100% III
279 Revenge  Phục cừu Vật lý 10 60 100% III
280 Brick Break  Đập ngói / Chặt gạch Vật lý 15 75 100% III
281 Yawn  Bong bóng ngủ Trạng thái 10 100% III
282 Knock Off  Lạc quyền Vật lý 20 65* 100% III
283 Endeavor  Cường công Vật lý 5 100% III
284 Eruption  Núi lửa phun trào Đặc biệt 5 100% III
285 Skill Swap  Hoán đổi tuyệt chiêu Trạng thái 10 100% III
286 Imprison  Phong ấn Trạng thái 10 100% III
287 Refresh  Thanh tân Trạng thái 20 100% III
288 Grudge  Oán hận Trạng thái 5 100% III
289 Snatch  Cưỡng đoạt Trạng thái 10 100% III
290 Secret Power  Sức mạnh tiềm ẩn Vật lý 20 70 100% III
291 Dive  Lặn Vật lý 10 80 100% III
292 Arm Thrust  Đột trướng Vật lý 20 15 100% III
293 Camouflage  Bảo hộ sắc Trạng thái 20 100% III
294 Tail Glow  Huỳnh quang Trạng thái 20 100% III
295 Luster Purge  Tia sáng tinh khiết Đặc biệt 5 70 100% III
296 Mist Ball  Quả cầu sương mù Đặc biệt 5 70 100% III
297 Feather Dance  Vũ mao vũ Trạng thái 15 100% III
298 Teeter Dance  Vũ điệu lắc lư Trạng thái 20 100% III
299 Blaze Kick  Cú đá lửa Vật lý 10 85 90% III
300 Mud Sport  Chơi bùn Trạng thái 15 100% III
301 Ice Ball  Quả cầu băng Vật lý 20 30 90% III
302 Needle Arm  Cánh tay phi châm Vật lý 15 60 100% III
303 Slack Off  Lười nhác Trạng thái 10 100% III
304 Hyper Voice  Siêu âm thanh Đặc biệt 10 90 100% III
305 Poison Fang  Nanh độc Vật lý 15 50 100% III
306 Crush Claw  Vuốt nghiền Vật lý 10 75 95% III
307 Blast Burn  Dung nham bùng nổ Đặc biệt 5 150 90% III
308 Hydro Cannon  Pháo nước Đặc biệt 5 150 90% III
309 Meteor Mash  Cú đấm sao băng / Lưu tinh quyền Vật lý 10 90* 90%* III
310 Astonish  Kinh ngạc Vật lý 15 30 100% III
311 Weather Ball  Quả cầu khí tượng Đặc biệt 10 50 100% III
312 Aromatherapy  Phương tiêu trị liệu Trạng thái 5 III
313 Fake Tears  Khóc giả Trạng thái 20 100% III
314 Air Cutter  Máy cắt không khí Đặc biệt 25 60* 95% III
315 Overheat  Quá nhiệt Đặc biệt 5 130* 90% III
316 Odor Sleuth  Phân biệt khí vị Trạng thái 40 100% III
317 Rock Tomb  Đá phong ấn Vật lý 15* 60* 95%* III
318 Silver Wind  Cơn gió bạc Đặc biệt 5 60 100% III
319 Metal Sound  Kim chúc âm Trạng thái 40 85% III
320 Grass Whistle  Kèn lá Trạng thái 15 55% III
321 Tickle  Chọc lét Trạng thái 20 100% III
322 Cosmic Power  Năng lượng vô hạn Trạng thái 20 III
323 Water Spout  Nước phun trào Đặc biệt 5 100% III
324 Signal Beam  Tia tín hiệu Đặc biệt 15 75 100% III
325 Shadow Punch  Cú đấm bóng tối Vật lý 20 60 III
326 Extrasensory  Thần thông lực Đặc biệt 20* 80 100% III
327 Sky Uppercut  Cú đấm móc Vật lý 15 85 90% III
328 Sand Tomb  Địa ngục cát Vật lý 15 35* 85%* III
329 Sheer Cold  Tuyệt đối linh độ Đặc biệt 5 III
330 Muddy Water  Nước bùn Đặc biệt 10 90* 85% III
331 Bullet Seed  Đạn hạt liên thanh Vật lý 30 25* 100% III
332 Aerial Ace  Chim én phản công Vật lý 20 60 III
333 Icicle Spear  Kim băng Vật lý 30 25* 100% III
334 Iron Defense  Tường sắt Trạng thái 15 III
335 Block  Đảng lộ Trạng thái 5 100% III
336 Howl  Tiếng hú Trạng thái 40 III
337 Dragon Claw  Vuốt rồng Vật lý 15 80 100% III
338 Frenzy Plant  Đại thực vật Đặc biệt 5 150 90% III
339 Bulk Up  Cường hóa Trạng thái 20 III
340 Bounce  Phi khiêu / Nhảy bật Vật lý 5 85 85% III
341 Mud Shot  Đạn bùn Đặc biệt 15 55 95% III
342 Poison Tail  Đuôi độc Vật lý 25 50 100% III
343 Covet  Khát vọng Vật lý 25* 60* 100% III
344 Volt Tackle  Cao áp điện Vật lý 15 120 100% III
345 Magical Leaf  Lá ma thuật Đặc biệt 20 60 III
346 Water Sport  Chơi nước Trạng thái 15 100% III
347 Calm Mind  Minh tưởng Trạng thái 20 III
348 Leaf Blade  Kiếm lá / Diệp đao Vật lý 15 90 100% III
349 Dragon Dance  Vũ điệu rồng Trạng thái 20 III
350 Rock Blast  Đạn nham thạch Vật lý 10 25 90%* III
351 Shock Wave  Điện kích ba Đặc biệt 20 60 III
352 Water Pulse  Khối nước Đặc biệt 20 60 100% III
353 Doom Desire  Ước nguyện diệt vong Đặc biệt 5 140* 100%* III
354 Psycho Boost  Tăng cấp siêu linh Đặc biệt 5 140 90% III
355 Roost  Lông vũ hồi sức Trạng thái 10 IV
356 Gravity  Trọng lực Trạng thái 5 IV
357 Miracle Eye  Mắt ảo diệu Trạng thái 40 IV
358 Wake-Up Slap  Chưởng thức tỉnh Vật lý 10 70* 100% IV
359 Hammer Arm  Cánh tay búa Vật lý 10 100 90% IV
360 Gyro Ball  Bóng dã cầu Vật lý 5 100% IV
361 Healing Wish  Nguyện ước phục hồi Trạng thái 10 IV
362 Brine  Phun nước biển Đặc biệt 10 65 100% IV
363 Natural Gift  Món quà tự nhiên Vật lý 15 100% IV
364 Feint  Hư công Vật lý 10 30* 100% IV
365 Pluck  Đục Vật lý 20 60 100% IV
366 Tailwind  Truy phong Trạng thái 15* IV
367 Acupressure  Điểm huyệt Trạng thái 30 IV
368 Metal Burst  Hợp kim bạo liệt Vật lý 10 100% IV
369 U-turn  Lộn nhào hoán đổi Vật lý 20 70 100% IV
370 Close Combat  Cận thân quyền Vật lý 5 120 100% IV
371 Payback  Báo thù Vật lý 10 50 100% IV
372 Assurance  Quả đoán Vật lý 10 60* 100% IV
373 Embargo  Giam cầm Trạng thái 15 100% IV
374 Fling  Ném Vật lý 10 100% IV
375 Psycho Shift  Hoán chuyển ảo tượng Trạng thái 10 100%* IV
376 Trump Card  Bài vương Đặc biệt 5 IV
377 Heal Block  Hồi sức phong tự Trạng thái 15 100% IV
378 Wring Out  Vắt kiệt Đặc biệt 5 100% IV
379 Power Trick  Giao thoa công thủ Trạng thái 10 IV
380 Gastro Acid  Dịch vị Trạng thái 10 100% IV
381 Lucky Chant  Bùa may mắn Trạng thái 30 IV
382 Me First  Tiên thủ Trạng thái 20 IV
383 Copycat  Mô phỏng Trạng thái 20 IV
384 Power Swap  Hoán đổi năng lượng Trạng thái 10 IV
385 Guard Swap  Hoán đổi phòng ngự Trạng thái 10 IV
386 Punishment  Trừng trị Vật lý 5 100% IV
387 Last Resort  Trân tàng Vật lý 5 140* 100% IV
388 Worry Seed  Hạt giống ưu sầu Trạng thái 10 100% IV
389 Sucker Punch  Đột kích Vật lý 5 80 100% IV
390 Toxic Spikes  Gai độc Trạng thái 20 IV
391 Heart Swap  Hoán đổi linh hồn Trạng thái 10 IV
392 Aqua Ring  Vành đai nước Trạng thái 20 IV
393 Magnet Rise  Lực từ Trạng thái 10 IV
394 Flare Blitz  Liệt diễm Vật lý 15 120 100% IV
395 Force Palm  Phát kính Vật lý 10 60 100% IV
396 Aura Sphere  Đạn ba đạo Đặc biệt 20 80* IV
397 Rock Polish  Ma quang thạch Trạng thái 20 IV
398 Poison Jab  Cú đâm độc Vật lý 20 80 100% IV
399 Dark Pulse  Vòng xoáy bóng đêm Đặc biệt 15 80 100% IV
400 Night Slash  Đao đóng đêm Vật lý 15 70 100% IV
401 Aqua Tail  Đuôi nước Vật lý 10 90 90% IV
402 Seed Bomb  Bom hạt giống Vật lý 15 80 100% IV
403 Air Slash Cắt đôi không khí Đặc biệt 15* 75 95% IV
404 X-Scissor  Kéo chữ X Vật lý 15 80 100% IV
405 Bug Buzz  Bọ tạp âm Đặc biệt 10 90 100% IV
406 Dragon Pulse  Long ba động Đặc biệt 10 85* 100% IV
407 Dragon Rush  Long thần Vật lý 10 100 75% IV
408 Power Gem  Năng lượng bảo thạch Đặc biệt 20 80* 100% IV
409 Drain Punch  Hấp thu quyền Vật lý 10* 75* 100% IV
410 Vacuum Wave  Sóng chân không Đặc biệt 30 40 100% IV
411 Focus Blast  Đạn hợp khí Đặc biệt 5 120 70% IV
412 Energy Ball  Bóng năng lượng Đặc biệt 10 90* 100% IV
413 Brave Bird  Anh dũng điểu Vật lý 15 120 100% IV
414 Earth Power  Đại địa lực Đặc biệt 10 90 100% IV
415 Switcheroo  Tráo bảo Trạng thái 10 100% IV
416 Giga Impact  Vạn trùng công kích Vật lý 5 150 90% IV
417 Nasty Plot  Quỷ kế Trạng thái 20 IV
418 Bullet Punch  Quyền phi đạn Vật lý 30 40 100% IV
419 Avalanche  Tuyết lỡ Vật lý 10 60 100% IV
420 Ice Shard  Băng phi thạch Vật lý 30 40 100% IV
421 Shadow Claw  Vuốt bóng đêm Vật lý 15 70 100% IV
422 Thunder Fang  Răng sấm sét Vật lý 15 65 95% IV
423 Ice Fang  Răng băng giá Vật lý 15 65 95% IV
424 Fire Fang  Răng lửa Vật lý 15 65 95% IV
425 Shadow Sneak  Bóng đập Vật lý 30 40 100% IV
426 Mud Bomb  Bom bùn Đặc biệt 10 65 85% IV
427 Psycho Cut  Máy cắt tâm linh Vật lý 20 70 100% IV
428 Zen Headbutt  Niệm húc đầu Vật lý 15 80 90% IV
429 Mirror Shot  Kính quang xạ kích Đặc biệt 10 65 85% IV
430 Flash Cannon  Pháo quang sách Đặc biệt 10 80 100% IV
431 Rock Climb  Vượt đá Vật lý 20 90 85% IV
432 Defog  Xóa sương Trạng thái 15 IV
433 Trick Room  Căn phòng xão thuật Trạng thái 5 IV
434 Draco Meteor  Chùm sao rồng Đặc biệt 5 130* 90% IV
435 Discharge  Phóng điện Đặc biệt 15 80 100% IV
436 Lava Plume  Khói bụi bùng nổ Đặc biệt 15 80 100% IV
437 Leaf Storm  Cơn lốc lá Đặc biệt 5 130* 90% IV
438 Power Whip  Roi năng lượng Vật lý 10 120 85% IV
439 Rock Wrecker  Đá thần công Vật lý 5 150 90% IV
440 Cross Poison  Thập tự độc Vật lý 20 70 100% IV
441 Gunk Shot  Đạn rác Vật lý 5 120 80%* IV
442 Iron Head  Thiết đầu công / Đầu sắt Vật lý 15 80 100% IV
443 Magnet Bomb  Bom nam châm Vật lý 20 60 IV
444 Stone Edge  Dao đá Vật lý 5 100 80% IV
445 Captivate  Mê hoặc Trạng thái 20 100% IV
446 Stealth Rock  Đá ngầm Trạng thái 20 IV
447 Grass Knot  Thảo kết Đặc biệt 20 100% IV
448 Chatter  Nói không ngừng Đặc biệt 20 65* 100% IV
449 Judgment  Lưu tinh phán quyết Đặc biệt 10 100 100% IV
450 Bug Bite  Bọ cắn Vật lý 20 60 100% IV
451 Charge Beam  Xung điện quang Đặc biệt 10 50 90% IV
452 Wood Hammer  Búa gỗ Vật lý 15 120 100% IV
453 Aqua Jet  Thủy lưu phản lực Vật lý 20 40 100% IV
454 Attack Order  Lệnh công kích Vật lý 15 90 100% IV
455 Defend Order  Lệnh phòng ngự Trạng thái 10 IV
456 Heal Order  Lệnh hồi phục Trạng thái 10 IV
457 Head Smash  Húc đối kháng siêu lực Vật lý 5 150 80% IV
458 Double Hit  Song trùng kích Vật lý 10 35 90% IV
459 Roar of Time  Tiếng gầm thời gian Đặc biệt 5 150 90% IV
460 Spacial Rend  Xé nát không gian Đặc biệt 5 100 95% IV
461 Lunar Dance  Vũ điệu tân nguyệt Trạng thái 10 IV
462 Crush Grip  Máy nghiền siêu cấp Vật lý 5 100% IV
463 Magma Storm  Bão dung nham Đặc biệt 5 100* 75%* IV
464 Dark Void  Hố bóng tối Trạng thái 10 80% IV
465 Seed Flare  Hạt thiểm quang Đặc biệt 5 120 85% IV
466 Ominous Wind  Cơn gió kì dị Đặc biệt 5 60 100% IV
467 Shadow Force  Núp bóng Vật lý 5 120 100% IV
468 Hone Claws  Mài vuốt Trạng thái 15 V
469 Wide Guard  Vòng hộ thân Trạng thái 10 V
470 Guard Split  Chia sẻ hộ thân Trạng thái 10 V
471 Power Split  Chia sẻ năng lượng Trạng thái 10 V
472 Wonder Room  Căn phòng kỳ ảo Trạng thái 10 V
473 Psyshock  Tinh thần trùng kích Đặc biệt 10 80 100% V
474 Venoshock  Nọc độc Đặc biệt 10 65 100% V
475 Autotomize  Thanh lọc cơ thể Trạng thái 15 V
476 Rage Powder  Phấn giận dữ Trạng thái 20 V
477 Telekinesis  Tâm linh truyền động Trạng thái 15 V
478 Magic Room  Căn phòng ma thuật Trạng thái 10 V
479 Smack Down  Đá phòng không Vật lý 15 50 100% V
480 Storm Throw  Bão núi Vật lý 10 60* 100% V
481 Flame Burst  Bạo liệt hỏa Đặc biệt 15 70 100% V
482 Sludge Wave  Sóng bùn quánh Đặc biệt 10 95 100% V
483 Quiver Dance  Vũ điệu bươm bướm Trạng thái 20 V
484 Heavy Slam  Bom trọng lượng Vật lý 10 100% V
485 Synchronoise  Tạp âm đồng bộ Đặc biệt 15 120* 100% V
486 Electro Ball  Điện cầu Đặc biệt 10 100% V
487 Soak  Ngập nước Trạng thái 20 100% V
488 Flame Charge  Đạn lửa Vật lý 20 50 100% V
489 Coil  Cuộn xoắn Trạng thái 20 V
490 Low Sweep  Hạ cước Vật lý 20 65* 100% V
491 Acid Spray  Bom axit Đặc biệt 20 40 100% V
492 Foul Play  Đánh lừa Vật lý 15 95 100% V
493 Simple Beam  Tia đơn giản Trạng thái 15 100% V
494 Entrainment  Kết bạn Trạng thái 15 100% V
495 After You  Nhượng bộ Trạng thái 15 V
496 Round  Luân xướng Đặc biệt 15 60 100% V
497 Echoed Voice  Vọng âm Đặc biệt 15 40 100% V
498 Chip Away  Tích góp Vật lý 20 70 100% V
499 Clear Smog  Làn sương thanh tẩy Đặc biệt 15 50 V
500 Stored Power  Tương trợ Đặc biệt 10 20 100% V
501 Quick Guard  Phòng ngự siêu tốc Trạng thái 15 V
502 Ally Switch  Thay đổi vị trí Trạng thái 15 V
503 Scald  Phun nước nóng Đặc biệt 15 80 100% V
504 Shell Smash  Phá vỏ / Phá giáp Trạng thái 15 V
505 Heal Pulse  Làn sóng dịu êm Trạng thái 10 V
506 Hex  Mắt quỷ Đặc biệt 10 65* 100% V
507 Sky Drop  Rơi tự do Vật lý 10 60 100% V
508 Shift Gear  Thay bánh răng Trạng thái 10 V
509 Circle Throw  Ngưỡng đầu Vật lý 10 60 90% V
510 Incinerate  Hỏa thiêu Đặc biệt 15 60* 100% V
511 Quash  Trì hoãn Trạng thái 15 100% V
512 Acrobatics  Nhào lộn Vật lý 15 55 100% V
513 Reflect Type  Phát xạ Trạng thái 15 V
514 Retaliate  Thảo địch Vật lý 5 70 100% V
515 Final Gambit  Sống còn Đặc biệt 5 100% V
516 Bestow  Tặng quà Trạng thái 15 V
517 Inferno  Lửa địa ngục Đặc biệt 5 100 50% V
518 Water Pledge  Lời thề của nước Đặc biệt 10 80* 100% V
519 Fire Pledge  Lời thề của lửa Đặc biệt 10 80* 100% V
520 Grass Pledge  Lời thề của cỏ Đặc biệt 10 80* 100% V
521 Volt Switch  Điện kích giao hoán Đặc biệt 20 70 100% V
522 Struggle Bug  Trùng kháng Đặc biệt 20 50* 100% V
523 Bulldoze  Chỉnh địa Vật lý 20 60 100% V
524 Frost Breath  Hơi thở băng giá Đặc biệt 10 60* 90% V
525 Dragon Tail  Đuôi rồng Vật lý 10 60 90% V
526 Work Up  Cổ vũ Trạng thái 30 V
527 Electroweb  Mạng điện Đặc biệt 15 55 95% V
528 Wild Charge  Cuồng dã Vật lý 15 90 100% V
529 Drill Run  Khoan trực kích Vật lý 10 80 95% V
530 Dual Chop  Song trùng phách Vật lý 15 40 90% V
531 Heart Stamp  Ái tâm dấu Vật lý 25 60 100% V
532 Horn Leech  Sừng cây Vật lý 10 75 100% V
533 Sacred Sword  Kiếm thánh Vật lý 15* 90 100% V
534 Razor Shell  Đao vỏ sò Vật lý 10 75 95% V
535 Heat Crash  Sức ép nhiệt độ Vật lý 10 100% V
536 Leaf Tornado  Máy trộn cỏ Đặc biệt 10 65 90% V
537 Steamroller  Máy lăn kim Vật lý 20 65 100% V
538 Cotton Guard  Sợi bông phòng thủ Trạng thái 10 V
539 Night Daze  Màn đêm bùng nổ Đặc biệt 10 85 95% V
540 Psystrike  Cú đâm siêu linh Đặc biệt 10 100 100% V
541 Tail Slap  Tảo ba chưởng Vật lý 10 25 85% V
542 Hurricane  Cuồng phong Đặc biệt 10 110* 70% V
543 Head Charge  Cụng đầu Vật lý 15 120 100% V
544 Gear Grind  Quay bánh răng Vật lý 15 50 85% V
545 Searing Shot  Bom lửa Đặc biệt 5 100 100% V
546 Techno Blast  Pháo nhân tạo Đặc biệt 5 120* 100% V
547 Relic Song  Bài ca cổ đại Đặc biệt 10 75 100% V
548 Secret Sword  Thanh gươm thần bí Đặc biệt 10 85 100% V
549 Glaciate  Thế giới băng giá Đặc biệt 10 65 95% V
550 Bolt Strike  Lôi thần kích Vật lý 5 130 85% V
551 Blue Flare  Lửa xanh Đặc biệt 5 130 85% V
552 Fiery Dance  Vũ điệu lửa Đặc biệt 10 80 100% V
553 Freeze Shock  Sốc lạnh Vật lý 5 140 90% V
554 Ice Burn  Băng thiêu Đặc biệt 5 140 90% V
555 Snarl  Tiếng rú Đặc biệt 15 55 95% V
556 Icicle Crash  Băng đổ Vật lý 10 85 90% V
557 V-create  Lửa chí tử Vật lý 5 180 95% V
558 Fusion Flare  Lửa chữ thập Đặc biệt 5 100 100% V
559 Fusion Bolt  Điện nung chảy Vật lý 5 100 100% V
560 Flying Press  Phi xung lạc địa Vật lý 10 80 95% VI
561 Mat Block  Thay chiếu Trạng thái 10 VI
562 Belch  Ợ hơi Đặc biệt 10 120 90% VI
563 Rototiller  Cày bừa Trạng thái 10 VI
564 Sticky Web  Keo mạng nhện Trạng thái 20 VI
565 Fell Stinger  Kim kết liễu Vật lý 25 30 100% VI
566 Phantom Force  Ma ẩn hình Vật lý 10 90 100% VI
567 Trick-or-Treat  Halloween Trạng thái 20 100% VI
568 Noble Roar  Khóc thét Trạng thái 30 100% VI
569 Ion Deluge  Vòi thạch anh Trạng thái 25 VI
570 Parabolic Charge  Điện kích parabon Đặc biệt 20 50 100% VI
571 Forest’s Curse  Lời nguyền của rừng Trạng thái 20 100% VI
572 Petal Blizzard  Bão hoa Vật lý 15 90 100% VI
573 Freeze-Dry  Đóng băng Đặc biệt 20 70 100% VI
574 Disarming Voice  Tiếng nói dễ thương Đặc biệt 15 40 VI
575 Parting Shot  Chia cắt Trạng thái 20 100% VI
576 Topsy-Turvy  Khuynh đảo Trạng thái 20 100% VI
577 Draining Kiss  Nụ hôn hấp thu Đặc biệt 10 50 100% VI
578 Crafty Shield  Tường bẫy Trạng thái 10 VI
579 Flower Shield  Tường hoa Trạng thái 10 VI
580 Grassy Terrain  Đồng cỏ Trạng thái 10 VI
581 Misty Terrain  Màn sương Trạng thái 10 VI
582 Electrify  Tống điện Trạng thái 20 VI
583 Play Rough  Nô đùa Vật lý 10 90 90% VI
584 Fairy Wind  Gió tiên Đặc biệt 30 40 VI
585 Moonblast  Đạn ánh trăng / Nguyệt công phá Đặc biệt 15 95 100% VI
586 Boomburst  Sóng vang trời Đặc biệt 10 140 100% VI
587 Fairy Lock  Khóa tiên Trạng thái 10 VI
588 King’s Shield  Vương thuẫn Trạng thái 10 VI
589 Play Nice  Hảo hữu Trạng thái 20 VI
590 Confide  Mật thoại Trạng thái 20 VI
591 Diamond Storm  Bão kim cương Vật lý 5 100 95% VI
592 Steam Eruption  Bom hơi nước Đặc biệt 5 110 95% VI
593 Hyperspace Hole  Hố thứ nguyên Đặc biệt 5 80 VI
594 Water Shuriken  Phi tiêu nước Vật lý 20 15 100% VI
595 Mystical Fire  Lửa ma thuật Đặc biệt 10 65 100% VI
596 Spiky Shield  Tường gai Trạng thái 10 VI
597 Aromatic Mist  Sương thơm Trạng thái 20 VI
598 Eerie Impulse  Sóng quái điện Trạng thái 15 100% VI
599 Venom Drench  Bẫy độc Trạng thái 20 100% VI
600 Powder  Bụi bám Trạng thái 20 100% VI
601 Geomancy  Điều hòa phong thủy Trạng thái 10 VI
602 Magnetic Flux  Dòng từ trường Trạng thái 20 VI
603 Happy Hour  Giờ hạnh phúc Trạng thái 30 VI
604 Electric Terrain  Sân điện Trạng thái 10 VI
605 Dazzling Gleam  Ánh sáng ma thuật Đặc biệt 10 80 100% VI
606 Celebrate  Chúc mừng Trạng thái 40 VI
607 Hold Hands  Nắm tay Trạng thái 40 VI
608 Baby-Doll Eyes  Mắt tròn Trạng thái 30 100% VI
609 Nuzzle  Má hồng cọ xát Vật lý 20 20 100% VI
610 Hold Back  Thủ gia giảm Vật lý 40 40 100% VI
611 Infestation  Cuộn vào tròng Đặc biệt 20 20 100% VI
612 Power-Up Punch  Gia lực quyền Vật lý 20 40 100% VI
613 Oblivion Wing  Tia sáng tử thần Đặc biệt 10 80 100% VI
614 Thousand Arrows  Ngàn mũi tên Vật lý 10 90 100% VI
615 Thousand Waves  Ngàn sóng Vật lý 10 90 100% VI
616 Land’s Wrath  Địa phẫn Vật lý 10 90 100% VI
617 Light of Ruin  Tia sáng diệt vong Đặc biệt 5 140 90% VI
618 Origin Pulse  Căn nguyên xung lực Đặc biệt 10 110 85% VI*
619 Precipice Blades  Thạch đao bạo phá Vật lý 10 120 85% VI*
620 Dragon Ascent  Phi long thăng thiên Vật lý 5 120 100% VI*
621 Hyperspace Fury  Không gian hỗn độn Vật lý 5 100 VI*
622 Breakneck Blitz Vô địch đại công kích Vật lý VII
623 Breakneck Blitz Vô địch đại công kích  Đặc biệt VII
624 All-Out Pummeling   Vật lý VII
625 All-Out Pummeling   Đặc biệt VII
626 Supersonic Skystrike   Vật lý VII
627 Supersonic Skystrike   Đặc biệt 1 VII
628 Acid Downpour   Vật lý 1 VII
629 Acid Downpour   Đặc biệt 1 VII
630 Tectonic Rage   Vật lý 1 VII
631 Tectonic Rage   Đặc biệt 1 VII
632 Continental Crush  Hủy thiên diệt địa nham Vật lý 1 VII
633 Continental Crush   Hủy thiên diệt địa nham Đặc biệt 1 VII
634 Savage Spin-Out   Vật lý  1 VII
635 Savage Spin-Out   Đặc biệt 1 VII
636 Never-Ending Nightmare   Vật lý 1 VII
637 Never-Ending Nightmare   Đặc biệt 1 VII
638 Corkscrew Crash   Vật lý 1 VII
369 Corkscrew Crash   Đặc biệt 1 VII
340 Inferno Overdrive  Lửa thiêng bùng nổ Vật lý 1 VII
341 Inferno Overdrive  Lửa thiêng bùng nổ Đặc biệt 1 VII
642 Hydro Vortex   Vật lý 1 VII
643 Hydro Vortex   Đặc biệt 1 VII
644 Bloom Doom Khai hoa bộc phá quang Đặc biệt 1 VII
645 Bloom Doom Khai hoa bộc phá quang Đặc biệt 1 VII
646 Gigavolt Havoc Lôi thần sấm  Vật lý 1 VII
647 Gigavolt Havoc Lôi thần sấm  Đặc biệt 1 VII
648 Shattered Psyche   Vật lý 1 VII
649 Shattered Psyche   Đặc biệt 1 VII
650 Subzero Slammer   Vật lý 1 VII
651 Subzero Slammer   Đặc biệt 1 VII
652 Devastating Drake   Vật lý 1 VII
653 Devastating Drake   Đặc biệt 1 VII
654 Black Hole Eclipse   Vật lý 1 VII
655 Black Hole Eclipse   Đặc biệt 1 VII
656 Twinkle Tackle   Vật lý 1 VII
657 Twinkle Tackle   Đặc biệt 1 VII
658 Catastropika   Vật lý 1 210 —  —VII
659 Shore Up   Trạng thái 10  — —  VII
660 First Impression   Vật lý 10 90 100% VII
661 Baneful Bunker   Trạng thái 10 —  VII
662 Spirit Shackle   Vật lý 10 80 100% VII
663 Darkest Lariat   Vật lý 10 85 100% VII
664 Sparkling Aria   Đặc biệt 10 90 100% VII
665 Ice Hammer   Vật lý 10 100 90% VII
666   Floral Healing   Trạng thái 10 VII
667 High Horsepower   Vật lý 10 95 95% VII
668 Strength Sap   Trạng thái 10 —  100% VII
669 Solar Blade   Vật lý 10 125 100% VII
670 Leafage   Vật lý 40 40 100% VII
671 Spotlight   Trạng thái 15  — —  VII
672 Toxic Thread   Trạng thái 20  — 100% VII
673 Laser Focus   Trạng thái 30 VII
674 Gear Up   Trạng thái 20 VII
675 Throat Chop   Vật lý 15 80 100% VII
676 Pollen Puff   Đặc biệt 15 90 100% VII
677 Anchor Shot   Vật lý 20 80 100% VII
678 Psychic Terrain   Trạng thái 10 VII
679 Lunge   Vật lý 15 80 100% VII
680 Fire Lash   Vật lý 15 80 100% VII
681 Power Trip   Vật lý 10 20 100% VII
682 Burn Up   Đặc biệt 5 130 100% VII
683 Speed Swap   Trạng thái 10 VII
684 Smart Strike   Vật lý 10 70 VII
685 Purify   Trạng thái 20 VII
686 Revelation Dance   Đặc biệt 15 90 100% VII
687 Core Enforcer   Đặc biệt 10 100 100% VII
688 Trop Kick   Vật lý 15 70 100% VII
689 Instruct   Trạng thái 15 VII
690 Beak Blast   Vật lý 15 100 100% VII
691 Clanging Scales   Đặc biệt 5 110 100% VII
692 Dragon Hammer   Vật lý 15 90 100% VII
693 Brutal Swing   Vật lý 20 60 100% VII
694 Aurora Veil   Trạng thái 20 VII
695 Sinister Arrow Raid   Vật lý 1 180 VII
696 Malicious Moonsault   Vật lý 1 180 VII
697 Oceanic Operetta   Đặc biệt 1 195 —  VII
698 Guardian of Alola   Đặc biệt 1  — —  VII
699 Soul-Stealing 7-Star Strike   Vật lý 1 195 —  VII
700 Stoked Sparksurfer   Đặc biệt 1 175 —  VII
701 Pulverizing Pancake   Vật lý 1 210 —  VII
702 Extreme Evoboost   Trạng thái 1 —  —  VII
703 Genesis Supernova   Đặc biệt 1 185 —  VII
704 Shell Trap    Đặc biệt  5 150 100% VII
705 Fleur Cannon    Đặc biệt 5 130 90% VII
706   Psychic Fangs   Vật lý 10 85 100% VII
707 Stomping Tantrum   Vật lý 10 75 100% VII
708 Shadow Bone    Vật lý 10 85 100% VII
709 Accelerock   Vật lý 20 40 100% VII
710 Liquidation   Vật lý 10 85 100% VII
711 Prismatic Laser   Đặc biệt 10 160 100% VII
712 Spectral Thief   Vật lý 10 90 100% VII
713 Sunsteel Strike   Vật lý 5 100 100% VII
714 Moongeist Beam   Đặc biệt 5 100 100% VII
715 Tearful Look   Trạng thái 20 VII
716 Zing Zap   Vật lý 10 80 100R VII
717 Nature’s Madness   Đặc biệt 10 90% VII
718 Multi-Attack   Vật lý 10 90 100% VII
719 10,000,000 Volt Thunderbolt   Đặc biệt 1 195 VII