POKÉMON SUN & MOON [THÔNG TIN & BÀN LUẬN]

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Kn25hijDL7c —————————————————————————————————————————————- Thông tin về  Starters ROWLET Tên tiếng Anh: Rowlet Tên tiếng Nhật: Mukuroh Hệ: Grass/Flying Loài: Grass Quill Pokémon Chiều cao: 1’00” Cân nặng: 3.3kg Ability: Overgrow (Hidden Ability: Chưa rõ) ____________________________________________________ LITTEN Tên tiếng Anh: Litten Tên tiếng Nhật: Nyabby Hệ: Fire Loài: Fire Cat Pokémon Chiều cao: 1’04” Cân nặng: 9.5kg Ability: Blaze (Hidden Ability: Chưa rõ) ___________________________________________________ POPPLIO Tên tiếng Anh: Popplio Tên tiếng Nhật: Ashimari Hệ: Water Loài: Sea Lion Pokémon Chiều cao: 1’04” Cân nặng: 16.5kg Ability: Torrent (Hidden Ability: Chưa rõ) —————————————————————————————————————————————- Tên vùng đất: Alola —————————————————————————————————————————————- Giáo sư Hala —————————————————————————————————————————————- Thông tin Legend Solgaleo           Lunaala —————————————————————————————————————————————- Chiêu thức mới LEAFAGE Tên tiếng Anh: Leafage Tên tiếng Nhật: That leaf Hệ: Grass Chức năng: Tấn công đối phương với vài chiếc lá. —————————————————————————————————————————————- Footage #1 https://www.youtube.com/watch?v=2r0_F-_ClcQ