#001Bulbasaur

V.01
Bulbasaurv1 A4

 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 17.9 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ cái búp, kết thúc ở phần cuối của hai chân sau.
 • Tải xuống
  V.02
  Bulbasaurv2 A4
 • Cao: 13.9 cm
  Rộng: 9.8 cm
  Sâu: 15.6 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  V.03
  Bulbasaurv3 A4
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 10.1 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống
  V.04
  BulbasaurV4
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: てんペパクラ
 • Tải xuống
  V.05
  Bulbasaurv5
 • Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Antyyy
 • Tải xuống
  V.06
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 15.0 cm
  Sâu: 18.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần đầu, vai, chân trước, nụ, phần dưới và kết thúc ở một trong hai chân sau.
 • Tải xuống