#001Bulbasaur

 • Một pokemon dễ thương với hai hệ (Grass/Poison). Nó di chuyển bằng bốn chi và luôn mang theo chồi trên lưng. Hiện các nhà khoa học chưa xác định được là động vật hay thực vật.
 • Với bản tính hiền lành, nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho các huấn luyện viên mới bắt đầu.
  V.01
  Bulbasaurv1 A4
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 17.9 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ cái búp, kết thúc ở phần cuối của hai chân sau.
 • Download
  V.02
  Bulbasaurv2 A4
 • Cao: 13.9 cm
  Rộng: 9.8 cm
  Sâu: 15.6 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  Bulbasaurv3 A4
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 10.1 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
 • Download
  V.04
  BulbasaurV4
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: てんペパクラ
 • Download
  V.05
  Bulbasaurv5
 • Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Antyyy
 • Download