#002Ivysaur

V.01
Ivysaur1

 • Cao: 13.6 cm
  Rộng:
  15.9 cm
  Sâu:
  13.0 cm
  Số trang:
   5+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Cẩn thận khi làm cái nụ, dán nó vào mô hình sau khi đã làm xong phần thân.
 • Download
  V.02
  Ivysaur2
 • Số trang: 7
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javier
 • Download