#003Venusaur

V.01
Venusaur1

 • Cao: 13.6 cm
  Rộng: 17.7 cm
  Sâu: 30.6 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Các chi tiết đã được đánh số, cứ làm theo số thứ tự. Chú ý rằng dán phần thân cây và phần lá vào mô hình trước khi làm xong phần thân.
 • Download
  V.02
  Venusaur2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 27.8 cm
  Sâu: 28.5 cm
  Số trang: 17
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  Pokedolls-Set-Venusaur-Charizard-and-Blastoise-Papercrafts
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 16.2 cm
  Sâu: 17.6 cm
  Số trang: 7
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.04
  Venusaur4
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 27.5 cm
  Sâu: 21.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Hekatex
 • Download
  Mega Venusaur V.01
  Pokemon-M-Venusaur-Papercraft
 • Cao: 17.3 cm
  Rộng: 19.9 cm
  Sâu: 26.1 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần miệng và làm theo số thứ tự cho đến khi kết thúc ở hai chân sau. Phần thân giữa (chỗ để dán cái cây vào) PHẢI được làm thật chắc và không có sai sót. Nhớ in các trang 9 và 11 ở MẶT SAU của trang 8 và 10 (trang 9 là mặt sau của trang 8, trang 11 là mặt sau của trang 10) để khi cắt lá ra không bị phần trắng nào. 
 • Download
  Mega Venusaur V.02
  mega venusaur
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 40.5 cm
  Sâu: 28.0 cm
  Số trang: 18
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download