#004Charmander

 • Từ khi sinh ra, Charmander (Fire) đã mang trên mình ngọn lửa sau đuôi.
 • Sau khi tiến hóa, tính khí của nó có thể thay đổi. Với những nhà huấn luyện mới bắt đầu mà chẳng may gặp phải tình huống đó thì đừng hỏi “vì sao nước biển lại mặn?”
  V.01
  Charmander1
 • Cao: 17.4 cm
  Rộng: 19.0 cm
  Sâu: 11.5 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon và Skelekitty
  Hướng dẫn: Phần tay và chân có thể hơi khó khăn một chút. Cứ theo hướng dẫn trong file PDF. Nên để một hòn đá nhỏ, một đồng xu hay thứ gì tương tự vào trong bụng để giúp mô hình đứng vững hơn.
 • Download
  V.02
  Charmander2
 • Cao: 18.5 cm
  Rộng: 18.4 cm
  Sâu: 13.3 cm
  Số trang: 3+1
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống, dán phần chân vào mô hình trước phần đuôi. 
 • Download
  V.03
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 12.2 cm
  Sâu: 11.6 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
 • Download
  V.04
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 14.3 cm
  Sâu: 11.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download