#005Charmeleon

V.01
charmeleon1

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 12.2 cm
  Sâu: 15.6 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ phần đầu và kết thúc ở phần đuôi, ngọn lửa ở đuôi chỉ cần gắn vào.
 • Tải xuống
  V.02
  charmeleon2
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 11.9 cm
  Sâu: 20.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Bắt đầu ở phần đầu và kết thúc ở phần đuôi. Bạn sẽ cần một cây nhíp để cố định khi làm răng nanh. Mở phần mềm pepakura viewer để xem cách gấp ngọn lửa, sẽ hơi khó khăn một chút đấy. Nếu bạn chọn phiên bản không có đường kẻ (lineless version), bạn vẫn phải tạo nếp gấp ở phần răng nanh, vuốt và ngọn lửa để dán dễ dàng hơn. 
 • Tải xuống
  V.03
  charmeleon3
 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 15.7 cm
  Sâu: 22.7 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  V.04
 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 15.7 cm
  Sâu: 22.7 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống