#006Charizard

V.01
Charizard1

 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 27.9 cm
  Sâu: 36.0 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Mở phần mềm pepakura viewer để xem cách gấp ngọn lửa ở đuôi. Nếu bạn chọn mẫu không có đường kẻ (lineless model), bạn cần phải tạo nếp gấp ở một số bộ phận sau: phần xương hình vuông của cánh, móng vuốt, lòng bàn tay, răng nanh, lưỡi, sừng và ngọn lửa.
 • Download
  V.02
  charizard2
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 35.3 cm
  Sâu: 31.9 cm
  Số trang: 20
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  Charizard3
 • Cao: 22.3 cm
  Rộng: 27.3 cm
  Sâu: 23.6 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Chỉ cần làm theo số thứ tự. Đặc biệt cẩn thận phần cánh và móng vuốt, chúng là những phần khó nhất.
 • Download
  V.04
  Charizard4
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 37.1 cm
  Sâu: 27.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.05
  Pokedolls-Set-Venusaur-Charizard-and-Blastoise-Papercrafts
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 13.5 cm
  Số trang: 4
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.06
  Charizard6
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 21.4 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Hekatex
 • Download
  V.07
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 38.6 cm
  Sâu: 30.0 cm
  Số trang: 15
  Độ khó: Trung bình – Khó
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.08
 • Cao: 32.0 cm
  Rộng: 45.4 cm
  Sâu: 43.7 cm
  Số trang: 12
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.chibi
  CharizardC
 • Cao: 6.2 cm
  Rộng: 9.0 cm
  Sâu: 13.5 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  Charizard Bust Wall Hanging
  Charizard-Bust-Wall-Hanging
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 108.6 cm
  Sâu: 34.4 cm
  Số trang: 36
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Rafa Cunha
 • Download
  X.01
  Mega Charizard X 1
 • Cao: 21.5 cm
  Rộng: 35.9 cm
  Sâu: 38.4 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  X.02
  Mega Charizard X 2
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 33.1 cm
  Sâu: 28.2 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Theo dõi những hướng dẫn, hình ảnh ở trong file PDF, nếu có thắc mắc gì thì inbox cho page của nhóm nhé.
 • Download
  X.03
  mega charizard x 3
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 33.1 cm
  Sâu: 20.3 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  X.04
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 38.4 cm
  Sâu: 40.1 cm
  Số trang: 20
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Y.01
  Mega Charizard Y 1
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 40.4 cm
  Sâu: 38.6 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình – Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Y.02
  Mega Charizard Y 2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 34.9 cm
  Sâu: 20.9 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: LuIS
  Hướng dẫn: Bắt đầu mô hình ở phần đầu và kết thúc ở phần đuôi. Chú ý dán chặt phần cánh vào mô hình, có thể dán một vài mẫu giấy vụn để cố định phần cánh. Xem hướng dẫn chi tiết ở trong file PDF. Link
 • Download
  Y.03
 • Cao: 32.0 cm
  Rộng: 42.6 cm
  Sâu: 47.7 cm
  Số trang: 16
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download