#007Squirtle

 • Một trong ba pokemon khởi đầu của vùng Kanto, Squirtle (Water) có thể phun nước bọt từ miệng của nó với độ chính xác tuyệt vời.
 • Chiếc mai của nó không những giúp nó phòng thủ hiệu quả mà còn giúp làm giảm sức đề kháng nước khi chú rùa này bơi.
  V.01
  Squirtle1
 • Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: OliGig
 • Download
  V.02
  Squirtle2
 • Cao: 15.3 cm
  Rộng: 13.3 cm
  Sâu: 17.6 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.03
  Squirtle3
 • Cao: 15.5 cm
  Rộng: 19.3 cm
  Sâu: 14.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm riêng lẽ mỗi bộ phận sau đó ráp lại, ráp phần tay chân trước sau đó tới phần đầu.
 • Download
  V.04
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 10.4 cm
  Sâu: 16.2 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download