#007Squirtle

V.01
Squirtle1

 • Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: OliGig
 • Download
  V.02
  Squirtle2
 • Cao: 15.3 cm
  Rộng: 13.3 cm
  Sâu: 17.6 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.03
  Squirtle3
 • Cao: 15.5 cm
  Rộng: 19.3 cm
  Sâu: 14.9 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm riêng lẽ mỗi bộ phận sau đó ráp lại, ráp phần tay chân trước sau đó tới phần đầu.
 • Download
  V.04
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 10.4 cm
  Sâu: 16.2 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download