#008Wartortle

 • Tiến hóa từ Squirtle ở cấp độ 16, Wartortle (Water) duy trì sự cân bằng trong khi bơi ở tốc độ cao bằng cách di chuyển bằng tai lông và đuôi.
 • Đuôi của nó là một biểu tượng phổ biến của tuổi thọ, làm cho nó phổ biến với người già.
  V.01
  Wartortle
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 20.1 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Vì phần đuôi hơi to nên hãy đặt một vài vật nặng vào hai chân dưới để giúp mô hình đứng vững hơn.
 • Download
  V.02
 • Cao: 23.0 cm
  Rộng: 16.3 cm
  Sâu: 21.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download