#009Blastoise

V.01
Blastoise1

 • Cao: 15.9 cm
  Rộng: 22.2 cm
  Sâu: 23.5 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Model này không quá khó, chỉ cần làm theo số thứ tự và hướng dẫn ở trong file PDF. Link
 • Download
  V.02
  Blastoise2
 • Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Schlenkster
 • Download
  V.03
  Blastoise3
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 29.0 cm
  Sâu: 32.0 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.04

  Blastoise4

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 27.2 cm
  Sâu: 24.7 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.05
  Pokedolls-Set-Venusaur-Charizard-and-Blastoise-Papercrafts
 • Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.06
  Blastoise6
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 25.5 cm
  Sâu: 17.2 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Hekatex
 • Download
  Mega Blastoise
  Mega Blastoise
 • Cao: 22.9 cm
  Rộng: 23.0 cm
  Sâu: 22.1 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
  Hướng dẫn: Link
 • Download