#010Caterpie

V.01
Caterpie

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 12.1 cm
  Sâu: 7.2 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Phần râu sẽ hơi khó một chút vì có rất nhiều chi tiết nhỏ. Bắt đầu làm từ đầu xuống. Dán vật nặng vào trong phần đuôi để cân bằng mô hình. Link
 • Download
  V.02
  Caterpie2
 • Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download