#011Metapod

V.01
Metapod1

 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 11.4 cm
  Sâu: 20.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Model này rất dễ làm, nhưng cần để ý đến những chỗ gấp lõm. Hãy làm theo số thứ tự được đánh dấu trên mẫu.
 • Download
  V.02
  Metapod2
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 7.5 cm
  Sâu: 18.5 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.Chibi
  MetapodC
 • Cao: 10.0 cm
  Rộng: 12.2 cm
  Sâu: 9.1 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Hãy dùng pepakura để thực hiện mẫu này.
 • Download