#012Butterfree

V.01
Butterfree1

 • Cao: 25.0cm
  Rộng: 21.9 cm
  Sâu: 19.2 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon và Skelekitty
  Hướng dẫn: Phần râu của mô hình này rất nhỏ (~1mm), vì thế phải cực kỳ cẩn thận. Dùng loại giấy mỏng (80gsm) để in phần cánh, sử dụng hồ khô để dán chúng lại để tránh bị nhăn.
 • Download
  V.02
  Butterfree2
 • Cao: 40.0 cm
  Rộng: 25.8 cm
  Sâu: 45.6 cm
  Số trang: 17
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download