#013Weedle

V.01
Weedle1

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 7.8 cm
  Sâu: 16.1 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ cái sừng và làm theo số thứ tự, kết thúc model ở phần đuôi cuối cùng.
 • Download
  V.02
  Weedle_by_P_M_F
 • Cao: 13.0 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download