#014Kakuna

V.01
Kakuna

 • Cao: 13.6 cm
  Rộng: 7.8 cm
  Sâu: 7.6 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Dán phần 18-19 vào mô hình vào lúc cuối. Nếu bạn muốn treo model lên, dán một sợi chỉ giữa phần 1 và 2.
 • Download