#014Kakuna

 • Kakuna (Bug/Poison) sau khi tiến hóa từ Weedle ở cấp độ 7, nó sẽ nằm bất động.
 • Tuy nhiên, nếu bị tấn công, nó vẫn có thể chống trả bằng độc của mình.
  Kakuna
 • Cao: 13.6 cm
  Rộng: 7.8 cm
  Sâu: 7.6 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Dán phần 18-19 vào mô hình vào lúc cuối. Nếu bạn muốn treo model lên, dán một sợi chỉ giữa phần 1 và 2.
 • Download