#015Beedrill

 • Tiến hóa từ Kakuna ở cấp độ 10, Beedrill (Bug/Poison) có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao.
 • Beedrill có thể tiến hóa thành Mega Beedrill (Poison).
  V.01
  Beedrill
 • Cao: 17.7 cm
  Rộng: 24.2 cm
  Sâu: 15.4 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bạn có thể làm phần đầu (số bình thường), phần tay (AR*/AL* là tay phải/tay trái), phần chân (L*/R* là chân trái/chân phải) và phần cánh rồi sau đó ráp chúng lại với nhau. Phần râu, tay và chân rất nhỏ vì thế hãy chú ý một chút.
 • Download
  V.02
  Beedrill2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 19.5 cm
  Sâu: 16.6 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Beedrill
  015Mega Beedrill
 • Cao: 27.1 cm
  Rộng: 22.2 cm
  Sâu: 21.5 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Olber
  Hướng dẫn: Luôn luôn mở tệp pdo để xem mẫu, model này rất khó, đặc biệt ở “hai mũi khoan”, hãy cẩn thận. Link
 • Download