#015Beedrill

  • Ri 

Beedrill 01 Beedrill
Tải xuống Cao: 17.7 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 15.4 cm Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Bạn có thể làm phần đầu (số bình thường), phần tay (AR*/AL* là tay phải/tay trái), phần chân (L*/R* là chân trái/chân phải) và phần cánh rồi sau đó ráp chúng lại với nhau. Phần râu, tay và chân rất nhỏ vì thế hãy chú ý một chút.

Beedrill 02
Beedrill2
Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Beedrill 01
015Mega Beedrill
Tải xuống
Cao: 27.1 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Olber

Mẹo: Luôn luôn mở tệp pdo để xem mẫu, model này rất khó, đặc biệt ở “hai mũi khoan”, hãy cẩn thận. Youtube