#016Pidgey

V.01
pidgey1

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 10.9 cm
  Sâu: 17.1 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Cẩn thận một chút khi dán phần cánh và phân đuôi lại với nhau. Kết thúc mô hình ở dưới đáy, sau đó dán phần chân vào.
 • Download
  V.02
  Pidgey2
 • Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: squeezycheesecake
 • Download