#017Pidgeotto

V.01
pidgeotto

 • Cao: 22.7 cm
  Rộng: 15.7 cm
  Sâu: 17.3 cm
  Số trang: 5+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống, cẩn thận khi làm phần tóc và cánh. 
 • Download