#018Pidgeot

V.01
Pidgeot

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 7.7 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Downlaod
  Mega Pidgeot
  Mega Pidgeot
 • Cao: 22.9 cm
  Rộng: 38.7 cm
  Sâu: 40.5 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
  Hướng dẫn: Link
 • Download