#019Rattata

.V.01
Rattata1

 • Cao: 14.6 cm
  Rộng: 14.5 cm
  Sâu: 15.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Rattata2
 • Cao: 10.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 16.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF và Skelekitty
  Hướng dẫn: Phần răng sẽ gây khó khăn một chút khi làm phần miệng, vì thế hãy bắt đầu làm mô hình từ hàm dưới trước khi làm mắt và tai.
 • Download