#019Rattata

 • Rattata (Normal) có thể sống bất cứ nơi nào nó có thể tìm được thức ăn mà nó thể kiếm nhiều nhất trong ngày. Nhờ những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó, nó có thể ăn gần như bất cứ điều gì.
 • Rattata có hình dạng khác là Alola Rattata (Dark/Normal).
  V.01
  Rattata1
 • Cao: 14.6 cm
  Rộng: 14.5 cm
  Sâu: 15.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Rattata2
 • Cao: 10.0 cm
  Rộng: 14.0 cm
  Sâu: 16.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF và Skelekitty
  Hướng dẫn: Phần răng sẽ gây khó khăn một chút khi làm phần miệng, vì thế hãy bắt đầu làm mô hình từ hàm dưới trước.
 • Download