#020Raticate

V.01
Raticate1

 • Cao: 14.8 cm
  Rộng: 14.1 cm
  Sâu: 19.1 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm từ trên xuống (theo số thứ tự), cẩn thận khi làm phần phần lông và tai. Dán phần đuôi vào trước khi hoàn thành mô hình. Kết thúc mô hình ở đáy, sau đó dán phần chân vào.
 • Download
  V.02
  Raticate2
 • Cao: 14.8 cm
  Rộng: 15.8 cm
  Sâu: 21.8 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download