#021Spearow

V.01
Spearow

 • Cao: 23.8 cm
  Rộng: 30.9 cm
  Sâu: 15.7 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download