#021Spearow

 • Với tính cách của mình, Spearow được coi như ác điểu trong thế giới pokemon.
 • Tiếng la hét ồn ào của nó có thể nghe thấy trên nửa dặm, và được sử dụng để cảnh báo nguy hiểm.
  Spearow
 • Cao: 23.8 cm
  Rộng: 30.9 cm
  Sâu: 15.7 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download