#023Ekans

 • Vết cắn của Ekans (Poison) non không có độc. Tuy nhiên, vết cắn của con lớn lại chứa kịch độc.
  V.01
  Ekans
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 20.2 cm
  Sâu: 20.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Model này rất dễ. Bắt đầu từ phần đầu và kết thúc ở đuôi, hãy theo số thứ tự.
 • Download
  V.02
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 14.8 cm
  Sâu: 26.8 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download