#023Ekans

 • Vết cắn của Ekans (Poison) non không có độc. Tuy nhiên, vết cắn của con lớn lại chứa kịch độc.
  Ekans
 • Cao: 18. 0 cm
  Rộng: 20.2 cm
  Sâu: 20.9 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Model này rất dễ. Bắt đầu từ phần đầu và kết thúc ở đuôi, hãy theo số thứ tự.
 • Download