#025Pikachu

V.01
pikachu1

 • Cao: 16.5 cm
  Rộng: 9.6 cm
  Sâu: 18.5 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Skelekitty
  Hướng dẫn: Trước khi hoàn thành mô hình thì nên dán một đồng xu (hay thứ gì tương tự) vào bụng mô hình để giữ thăng bằng.
 • Tải xuống
  V.02
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Cao: 18.1 cm
  Rộng: 15.2 cm
  Sâu: 16.1 cm
  Số trang: 5+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon, Lyrin, PMF
  Hướng dẫn: Phần ngón tay sẽ gây khó khăn một chút, vì thế hãy tạo các nếp gấp ở phần này, bắt đầu ở ngón tay cái sau đó tạo 5 kim tự tháp từ các nếp gấp, từ đó sẽ thấy được các ngón tay. Nếu bạn muốn in luôn cả khăn choàng thì đừng dùng loại giấy quá cứng (từ 180gsm xuống là được), không cần dán khăn choàng vào mô hình vì bạn có thể tháo ra, gắn vào dễ dàng. Youtube
 • Tải xuống
  V.03
  pikachu3
 • Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Squeezycheesecake
 • Tải xuống
  V.04
  pikachu4
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 17.9 cm
  Sâu: 13.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Hekatex
 • Tải xuống
  V.05
  Pikachu5
 • Cao: 13.0 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon và Paperbuff
 • Tải xuống
  V.06
  pikachu6
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 24.1 cm
  Sâu: 16.1 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Youtube
 • Tải xuống
  V.07
  pikachu
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 17.5 cm
  Sâu: 23.5 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  Libre V.01
 • Cao: 24.9 cm
  Rộng: 20.3 cm
  Sâu: 21.0 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Darkcrash
 • Tải xuống
  Libre V.02
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 18.3 cm
  Sâu: 11.9 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Youtube
 • Tải xuống
  Kanto V.01
 • Cao: 26.0 cm
  Rộng: 20.9 cm
  Sâu: 25.1 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Paperttore
 • Tải xuống
  Mega Pikacie
 • Cao: 29.9 cm
  Rộng: 29.1 cm
  Sâu: 23.2 cm
  Số trang: 18
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Darkcrash
 • Tải xuống
  Pikachomp
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 28.5 cm
  Sâu: 17.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sr Henderson
 • Tải xuống
  Pikaleo
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 26.8 cm
  Sâu: 19.5 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sr Henderson
 • Tải xuống
  Pikaper
 • Cao: 27.2 cm
  Rộng: 17.4 cm
  Sâu: 22.3 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống
  Pikasanta
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 30.0 cm
  Sâu: 18.2 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sr Henderson
 • Tải xuống
  Pikazard
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 13.5 cm
  Sâu: 10.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
  Hướng dẫn: Youtube
 • Tải xuống
  Soccer
  Japan
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 33.8 cm
  Sâu: 30.4 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sr Henderson
 • Tải xuống
  Cosplay Pikachu
  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Hướng dẫn: Youtube
 • Tải xuống