#026Raichu

 • Raichu (Electric) tiến hóa từ Pikachu bằng đá điện, có khả năng dự trữ hơn 100.000 volt điện. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên hung dữ nếu nó đã được lưu trữ quá nhiều điện.
 • Raichu có còn hình dạng khác là Alola Raichu (Electric/Psychic).
  V.01
  Raichu1
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 19.4 cm
  Sâu: 17.6 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Brandon và Skelekitty
  Hướng dẫn: Phần tai và đuôi sẽ hơi khó một chút. Hãy nhớ dán phần cuộn tròn vào tai trước khi phần tai được hoàn thành. Dán phần đuôi vào mô hình trước khi làm xong mô hình.
 • Download
  V.02
  Raichu2
 • Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.03
  Raichu3
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 18.8 cm
  Sâu: 18.5 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.04
  Raichu4
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: テンペパクラ
 • Download
  V.05
  Raichu5
 • Cao: 12.2 cm
  Rộng: 22.0 cm
  Sâu: 16.9 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần đầu. Hãy cẩn thận khi cắt phần cuộn tròn ở hai tai. Phần đuôi hơi dài và nặng, vì thế sau một thời gian nó có thể bị lỏng, hãy dán một vài mẩu giấy vụn khi dán phần đuôi vào mô hình.
 • Download
  V.A
 • Cao: 40.0 cm
  Rộng: 40.1 cm
  Sâu: 19.9 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Sabi96
 • Download