#026Raichu

  • Ri 

Raichu 01 Raichu1
Tải xuống Cao: 25.0 cm Rộng: 19.4 cm Sâu: 17.6 cm Số trang: 7 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Brandon và Skelekitty

Mẹo: Phần tai và đuôi sẽ hơi khó một chút. Hãy nhớ dán phần cuộn tròn vào tai trước khi phần tai được hoàn thành. Dán phần đuôi vào mô hình trước khi làm xong mô hình.

Raichu 02
Raichu2
Tải xuống
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1/10 Thiết kế: テンペパクラ

Mẹo: Youtube

Raichu 03
Raichu3
Tải xuống
Cao: 14.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Raichu 04
Raichu4
Tải xuống
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1/10 Thiết kế: テンペパクラ

Mẹo: Chưa cập nhật

Raichu 05
Raichu5
Tải xuống
Cao: 12.2 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Bắt đầu làm từ phần đầu. Hãy cẩn thận khi cắt phần cuộn tròn ở hai tai. Phần đuôi hơi dài và nặng, vì thế sau một thời gian nó có thể bị lỏng, hãy dán một vài mẩu giấy vụn khi dán phần đuôi vào mô hình.

Alola Raichu 01

Tải xuống
Cao: 40.0 cm Rộng: 40.1 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 11 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Sabi96

Mẹo: Chưa cập nhật