#030Nidorina

V.01
nidorina1

 • Cao: 12.0 cm
  Rộng: 9.8 cm
  Sâu: 16.3 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  nidorina2
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 17.3 cm
  Sâu: 15.2 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu và làm theo số thứ tự, cẩn thận với phần răng nanh và móng. Kết thúc ở phần đuôi.
 • Download